Chọn trang

Kết quả và đồ họa thông tin cho Dự án EuroRAP RADAR chứng minh mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng đường bộ đang được cải thiện trên 12 quốc gia trong khu vực Danube.

RADAR (Đánh giá rủi ro trên đường khu vực sông Danube) bắt đầu vào năm 2018 và là một dự án trị giá 2,15 triệu euro trong 3 năm nhằm cải thiện an toàn cơ sở hạ tầng đường bộ, hỗ trợ hệ thống giao thông thân thiện với môi trường và an toàn cũng như thúc đẩy khả năng tiếp cận cân bằng của các khu vực thành thị và nông thôn. Dự án đang xác định rủi ro trên mạng lưới đường bộ và đưa ra các kế hoạch để giảm thiểu rủi ro đó một cách có hệ thống bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng và bố trí đường. Nó cũng đang cung cấp đào tạo và khuyến khích các hoạt động hợp tác xuyên quốc gia để giúp các bên liên quan đến an toàn đường bộ trong khu vực sông Danube học hỏi từ những điều tốt nhất.

Đồ họa thông tin đã được sản xuất để chia sẻ đối tác về Kế hoạch đầu tư đường an toàn hơn, Người sử dụng đường dễ bị tổn thương, Cơ sở hạ tầng quản lý tốc độ thông minh và An toàn đường bộ gần trường học bằng 9 ngôn ngữ. Chúng có sẵn để tải xuống tại http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/radar/section/promotion-material

Các khóa đào tạo và thăm quan nghiên cứu dành cho các chuyên gia an toàn đường bộ đang hướng dẫn các đối tác dự án các bước từ phân tích sự an toàn trên mạng lưới đường bộ của họ đến việc xác định các giải pháp an toàn đường bộ hiệu quả về chi phí và có khả năng giảm thiểu tai nạn và thương vong cao nhất.

Dự án có sự tham gia của 10 đối tác dự án và 11 đối tác liên quan của Bộ và cơ quan quản lý đường bộ cũng như hai tổ chức quốc tế Đài quan sát Giao thông Đông Nam Âu và Chiến lược của Liên minh Châu Âu cho Khu vực Danube (Ưu tiên 1b - Di động Đường sắt-Đường bộ-Hàng không).

Truy cập trang web của Dự án RADAR để biết thông tin về dự án và các đối tác, tài liệu quảng cáo và đăng ký nhận tin tức mới nhất tại http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/radar/ 

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!