Chọn trang

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, EuroRAP đã tổ chức một hội nghị đặc biệt về kết quả dự án CEF SLAIN dành riêng cho '' Yêu cầu về cơ sở hạ tầng đường bộ dành cho phương tiện kết nối và tự hành (CAV)''. Hội nghị là cơ hội để tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực Di động được kết nối, hợp tác và tự động hóa (CCAM) thảo luận về kết quả của SLAIN CAV và vạch ra các định hướng chiến lược trong tương lai về Yêu cầu cơ sở hạ tầng đường bộ cho kết nối và tự trị

Kỷ yếu hiện có sẵn để tải về:

Thông cáo báo chí

Bài thuyết trình 

Kết quả thăm dò ý kiến

Báo cáo hoạt động SLAIN 7 

ghi âm

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!