Chọn trang

Dự án RADAR đầu tiên Hội thảo trực tuyến về An toàn Cơ sở Hạ tầng Đường bộ về Kế hoạch Đầu tư Đường bộ An toàn hơn (SRIP) và Quy định dành cho Người sử dụng Đường bộ dễ bị tổn thương (VRU) sẽ được tổ chức vào Ngày 16 và 17 tháng 6 lần lượt lúc 10:00 sáng CET.

Hội thảo trên web là một phần của các khóa đào tạo của Dự án RADAR. Mọi người quan tâm đến Kế hoạch đầu tư Đường bộ An toàn hơn cũng như Quy định dành cho Người sử dụng Đường bộ dễ bị tổn thương đều được mời tham gia.

Bạn và đồng nghiệp của bạn có thể đăng ký ĐÂY cho hội thảo trực tuyến về SRIP và Quy định dành cho VRU.

Liên kết để truy cập Hội thảo trên web sẽ được phổ biến giữa những người tham gia đã đăng ký.

Hội thảo trực tuyến về ITS, quản lý tốc độ và các phương pháp tiếp cận êm dịu & SR4S sẽ sớm diễn ra, vì vậy hãy chú ý theo dõi!

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!