Chọn trang

Trong ấn bản này của bản tin điện tử về Năng lực Xây dựng iRAP, bạn có thể đọc về:

  • Chuỗi hội thảo trên web mới về Xếp hạng sao cho thiết kế bằng tiếng Tây Ban Nha
  • 8 khóa học trực tuyến có sẵn cho bạn
  • Cách xây dựng Xếp hạng sao cho khả năng Thiết kế của bạn
  • Trang web mới của nhà cung cấp được công nhận iRAP của chúng tôi
  • Phần mềm ViDA tiếp cận hơn 1.000 người dùng tài khoản Người sáng tạo
  • Hồ sơ của nhà cung cấp được công nhận iRAP - FPZ ở Croatia

Nếu bạn cần thêm thông tin về bất kỳ cơ hội đào tạo hoặc công nhận nào của chúng tôi, vui lòng truy cập Chương trình đào tạo và công nhận của chúng tôi trang web.

Thích đọc sách!

Nhóm đào tạo và công nhận của iRAP

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!