Chọn trang

Đổi mới cơ sở hạ tầng để đạt được các mục tiêu của Liên hợp quốc vào năm 2030

Hội thảo Đổi mới 2020: Sự kiện chính thức trước Hội nghị Bộ trưởng Toàn cầu lần thứ 3 về An toàn Đường bộ, 17-18 tháng 2 năm 2020 - Stockholm, Thụy Điển
 
 

TÓM TẮT SỰ KIỆN VÀ KIẾN NGHỊ CHO TƯƠNG LAI:

1. Hơn 1,3 triệu người thiệt mạng trên đường hàng năm trên thế giới. Hơn 35 triệu người chủ yếu là thanh niên phải chịu những chấn thương thay đổi cuộc đời mỗi năm, bao gồm ước tính 2.800.000 người bị chấn thương não và đầu, 48.000 người bị liệt tứ chi hoặc liệt nửa người, 9.700.000 người bị gãy xương và 330.000 người bị bong da.[1].

2. Ước tính có khoảng $US 6 tỷ chi phí mới được thêm vào các gia đình, cộng đồng, lĩnh vực y tế và phúc lợi, bảo hiểm và kinh doanh mỗi ngày. Chi phí cho các nền kinh tế ở các nước thu nhập thấp, trung bình và cao thường là từ 2 đến 7% GDP mỗi năm.

3. Các nước có thu nhập thấp và trung bình không đầu tư vào an toàn đường bộ sẽ mất từ 7 đến 22% tiềm năng tăng trưởng GDP bình quân đầu người trong giai đoạn 24 năm[2]. Giải quyết cuộc khủng hoảng an toàn giao thông đường bộ vừa là mệnh lệnh đạo đức vừa là nhu cầu kinh tế.[3]

4. Để hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững khác nhau của Liên hợp quốc sẽ được hưởng lợi từ việc cải thiện an toàn giao thông đường bộ, các Quốc gia Thành viên Liên hợp quốc đã đồng ý các Mục tiêu Hiệu quả An toàn Đường bộ Toàn cầu trong đó nêu ra các ưu tiên cho hành động hệ thống an toàn đến năm 2030.

5. Mục tiêu 3 tập trung vào việc đảm bảo tất cả các con đường mới đạt tiêu chuẩn toàn cầu về hiệu suất 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả người tham gia giao thông và Mục tiêu 4 nhằm đảm bảo 75% đi lại cho mỗi nhóm người tham gia giao thông trên những con đường có tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tối thiểu đã áp dụng[4].

6. Các Mục tiêu về Hiệu suất An toàn Đường bộ Toàn cầu đối với cơ sở hạ tầng, nếu đạt được, có khả năng cứu sống hơn 450.000 người mỗi năm và hơn 100 triệu ca tử vong và bị thương trong suốt thời gian điều trị. $8 lợi ích sẽ tích lũy cho mỗi $1 đầu tư.

7. Đầu tư có mục tiêu ở mỗi quốc gia là 0,14% GDP mỗi năm vào cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn và quản lý tốc độ sẽ mở ra những lợi ích này. Nguồn tài chính dựa trên kết quả đổi mới và quan hệ đối tác trong nhiều năm để đạt được> 75% di chuyển trên các con đường 3 sao trở lên cung cấp khuôn khổ và mục tiêu cho hành động và đầu tư quốc gia.

8. Đầu tư tác động[5] và Trái phiếu An toàn Đường bộ cung cấp một cơ hội duy nhất để kết nối những người được hưởng lợi từ việc giảm chấn thương trên đường với các hành động của hệ thống an toàn sẽ làm cho những lợi ích cứu sống đó trở nên khả thi. Hiểu được tác động thực sự về con người và tài chính của chấn thương trên đường[6] là điều kiện tiên quyết cần thiết để điều này xảy ra.

9. Cần huy động cam kết chính trị ở mức cao nhất để công nhận lợi ích của toàn chính phủ, kinh tế, sức khỏe và xã hội của cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn và hệ thống giao thông đô thị được cải thiện.

10. An toàn đường bộ là điều cần thiết cho sức khỏe, khí hậu, công bằng và thịnh vượng. Lợi ích nhiều mặt của hệ thống giao thông an toàn và bền vững được công nhận thông qua tốc độ an toàn hơn[7], những con đường an toàn hơn[8] và các chế độ an toàn hơn góp phần giảm chấn thương và khí thải trên đường và giúp cộng đồng sống tốt hơn.

11. Hệ thống an toàn và cách tiếp cận Vision Zero[9] phải được tích hợp trong việc hoạch định chính sách và hoạt động hàng ngày của các chính phủ, doanh nghiệp và tập đoàn thông qua toàn bộ chuỗi giá trị của họ. Vision Zero và các thành phố 5 sao, hành trình 5 sao đến trường và đường cao tốc 5 sao mang đến nguồn cảm hứng cho những gì có thể và phải được tôn vinh với các cộng đồng được hưởng lợi.

12. Các cơ quan phải chấp nhận trách nhiệm giải trình đối với việc thực hiện an toàn đường bộ và thực hiện các biện pháp bảo vệ bắt buộc và quy hoạch liên quan, tiêu chuẩn thiết kế, thực hành mua sắm và kiểm soát chất lượng giao hàng để đảm bảo đạt được Mục tiêu hoạt động an toàn đường bộ toàn cầu vào năm 2030. Khu vực tư nhân và ngành dẫn đầu trong việc đưa ra 3- giải pháp sao hoặc tốt hơn cho tất cả người đi đường cũng là đòn bẩy quan trọng để thành công.

13. Các Đài quan sát An toàn Đường bộ Khu vực sẽ cung cấp nền tảng hợp tác cho hợp tác quốc gia và quốc tế hiệu quả và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất thông qua kiến thức dựa trên dữ liệu để đẩy nhanh chính sách, đầu tư và giám sát hiệu suất.

14. Việc sử dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và máy học như một phần của quan hệ đối tác Ai-RAP với các nhà cung cấp phương tiện và công nghệ sẽ tăng tốc và chuyển đổi dữ liệu an toàn đường bộ có sẵn để đưa ra chính sách và quyết định trong thập kỷ tới.

15. Hỗ trợ kêu gọi một mục tiêu mới là giảm một nửa số ca tử vong và thương tật nghiêm trọng vào năm 2030 như một phần của hành động tiếp tục đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững, và cam kết thực hiện một bước thay đổi về quy mô, mức độ khẩn cấp và hành động nhằm hỗ trợ Hiệu quả An toàn Đường bộ Toàn cầu Mục tiêu.

 

Đối tác hội thảo đổi mới

iRAP logo
Hội thảo Đổi mới iRAP cho năm 2020 do iRAP, Ngân hàng Thế giới GRSF và ITF đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ FIA và UKaid. Sự kiện được tổ chức như một sự kiện trước chính thức của 3rd Hội nghị Bộ trưởng Toàn cầu về An toàn Đường bộ và quy tụ các nhà lãnh đạo đi đầu về chính sách, tài chính, công nghệ, quản lý cơ sở hạ tầng và đổi mới dữ liệu để giới thiệu cách thức có thể đạt được các Mục tiêu Hiệu suất An toàn Đường bộ Toàn cầu của Liên hợp quốc.

Các International Road Assessment Programme (iRAP) quan hệ đối tác hiện mở rộng đến hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, với hơn một triệu km đường đã được đánh giá. Hơn$75 tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ đã được thực hiện an toàn hơn. Các Mục tiêu của Liên hợp quốc hiện đã được đưa ra nhằm tối đa hóa việc đi lại trên những con đường tương đương với 3 sao trở lên và sự đổi mới trong chính sách, công nghệ, đầu tư và thiết kế đang thúc đẩy các kết quả cứu sống trên toàn thế giới. Các chuyên gia chính sách cũng đang nhận ra tiềm năng của người dùng 5 sao trên các phương tiện 5 sao trên những con đường 5 sao để cung cấp nền tảng hợp tác tối ưu cho Vision Zero.

 

World Bank logo
Các Ngân hàng thế giới sứ mệnh là chấm dứt nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung. Giao thông bền vững đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và chống biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới làm việc với các quốc gia khách hàng để cung cấp dịch vụ di chuyển an toàn, sạch sẽ, hiệu quả và toàn diện.

GRSF logo
Các Cơ sở An toàn Đường bộ Toàn cầu (GRSF) là một chương trình hợp tác toàn cầu do Ngân hàng Thế giới quản lý. Nó được thành lập vào năm 2006 với sứ mệnh giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng tăng về tử vong và thương tích do giao thông đường bộ ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (LMIC). GRSF cung cấp tài trợ, kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật được thiết kế để mở rộng quy mô nỗ lực của các LMIC nhằm xây dựng năng lực khoa học, công nghệ và quản lý của họ. Việc tài trợ GRSF và tham gia Hội thảo Đổi mới iRAP 2020 được hỗ trợ bởi Viện trợ của Vương quốc Anh.

ITF logo
Các Diễn đàn vận tải quốc tế (ITF) tại OECD là một tổ chức liên chính phủ với 60 quốc gia thành viên. Nó hoạt động như một cơ quan tư vấn cho chính sách giao thông vận tải và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hàng năm của ITF dành cho các bộ trưởng giao thông vận tải.
ITF hoạt động vì các chính sách giao thông nhằm cải thiện cuộc sống của người dân. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò của giao thông vận tải đối với tăng trưởng kinh tế, tính bền vững của môi trường và hòa nhập xã hội và nâng cao thông tin công chúng về chính sách giao thông.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!