Chọn trang

23 - 26 tháng 10 năm 2018: Luke Rogers của iRAP (Giám đốc Vận hành Toàn cầu) và Jigesh Bhavsar (Giám đốc Kỹ thuật của IndiaRAP) sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trong tuần này, cung cấp khóa đào tạo về khảo sát và mã hóa thuộc tính đường cho 100 Kỹ sư tại Đại học Giao thông Vận tải.

Trong buổi tập huấn, các học viên sẽ tập trung thảo luận về vai trò và ý nghĩa của Xếp hạng sao trong đánh giá an toàn giao thông đường bộ; Xếp hạng sao và kế hoạch đầu tư an toàn đường bộ và ứng dụng iRAP để quản lý và đảm bảo chất lượng đầu ra của dự án.

Đọc toàn bộ bài báo tại đây (có bản dịch tiếng Anh)

Đây là một phần của Sáng kiến Bloomberg về An toàn Đường bộ Toàn cầu (BIGRS) dự án

Nguồn ảnh: www.baogiaothong.vn

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!