Chọn trang

Xếp hạng Sao dành cho Trường học (SR4S) là một công cụ dễ sử dụng, khách quan và dựa trên bằng chứng để đo lường, quản lý và thông báo về những rủi ro mà trẻ em phải đối mặt trong hành trình đến trường. Các Đối tác chính đang dẫn đầu với chương trình thử nghiệm SR4S và các tin bài tốt đang lan truyền nhanh chóng!

Giúp truyền tải trên thế giới!  Bản tin này theo dõi sự tiến bộ và tôn vinh những thành công của các trường học và đối tác trong việc làm cho hành trình đến trường an toàn hơn. Hãy chia sẻ nó và giới thiệu nó cho những người khác đăng ký để cập nhật.

Nhấn vào đây để đọc các bản tin mới nhất

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!