Selecteer een pagina

De behoefte

Elke dag vinden er meer dan drieduizend vermijdbare sterfgevallen en meer dan 100.000 gewonden plaats als gevolg van verkeerstrauma's[1]. De komende tien jaar zullen meer dan 30 miljoen mensen levensveranderende verwondingen oplopen bij verkeersongevallen. De kosten zullen worden gedragen door gezinnen, gemeenschappen, gezondheidszorgsystemen, verzekeraars, het bedrijfsleven en de bredere economie. Maar desondanks wordt er voor elke $100 aan kosten naar schatting slechts $1-3 geïnvesteerd in de preventie van verkeerstrauma's.

Er wordt geschat dat er de komende tien jaar alleen al in lage- en middeninkomenslanden (LMIC's) een extra financiering van $260 miljard nodig zal zijn om de verkeersveiligheidsdoelen 3.6 en 11.2 van de Sustainable Development Goals (SDGs) te verwezenlijken.

De lidstaat stemde ermee in Mondiale prestatiedoelstellingen voor verkeersveiligheid omvatten de noodzaak dat alle nieuwe wegen 3-sterren of beter moeten zijn voor alle weggebruikers en om tegen 2030 75% aan reizen op wegen te realiseren die veilig zijn voor alle weggebruikers. Om deze doelstellingen te ondersteunen heeft iRAP de Businesscase voor veiligere wegen dat laat zien hoe het bereiken van 75% aan reizen op wegen met drie sterren of beter een BCR van 18 op 1 zal opleveren in lage-inkomenslanden, 11 op 1 in lage-middeninkomenslanden, 15 op 1 in hogere-middeninkomenslanden en 4 op 1 1 in landen met hoge inkomens. Een win-win-win-investering voor iedereen die levens zal redden, geld zal besparen en banen zal creëren.

Impactinvesteringen en innovatieve financiering

De acties die nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn goed bekend: veiligere wegen aanleggen, de voertuigveiligheid verbeteren, de snelheid verlagen, veilig verkeersgedrag aanmoedigen en afdwingen en de traumazorg verbeteren. Het rendement op de investering is aanzienlijk, met interne rendementen van 20%+ gebruikelijk.

Investeren met sociale impact biedt een opwindende kans om deze win-win-winvoordelen van het verbeteren van de verkeersveiligheid te 'ontsluiten' door financiering uit de particuliere sector en donorfinanciering te mobiliseren via een 'Saving Lives Bond' of soortgelijke financiële instrumenten. Met resultaatgerichte financiering om tegen 2030 wereldwijd 75% aan reizen te realiseren die drie sterren of beter zijn voor voetgangers, fietsers, motorrijders en gebruikers van auto's en openbaar vervoer, kunnen ruim 100 miljoen mensen gedurende de levensduur van de infrastructuur de last van verkeerstrauma's bespaard blijven investeringen[2].

De partnerschappen voor impact in 2030

De wegenindustrie weet hoe ze veiliger wegen moet aanleggen en onderhouden. Wereldwijd zijn er al publiek-private partnerschappen actief die hun klanten 3-sterren of betere reizen bieden (bijv Maleisië, PiPa-concessie, BR-153 Brazilië, Abertis, Transstedelijk, Indonesië). Regeringen stellen al nationale beleidsdoelen vast voor wegen met drie sterren of betere wegen tegen 2030 (bijv Groot-Brittannië, Vietnam, Australië, Nieuw-Zeeland). Het samenbrengen van de punten tussen de begunstigde van de vermindering van verkeerstrauma's en de oplossingen zal de basis vormen voor innovatieve financiering die levens zal redden. iRAP's werk met de overheidsverzekeraar TAC[3] heeft tot doel dit belangrijke aspect van impactinvesteringen te informeren.

iRAP werkt ook samen met de Wereldbank, IFC en het FIA High Level Panel om financiering uit de particuliere sector voor verkeersveiligheid te mobiliseren. Het werk profiteert van de expertise van Dalberg, Cardno en Social Finance bij het ontwikkelen van geschikte financieringsinstrumenten, bedrijfsmodellen en resultaatgerichte investeringen op alle actiegebieden voor verkeersveiligheid.

De visie van iRAP voor systematische langetermijninvesteringen in 3-, 4- en 5-sterren snelwegen en stadsstraten voor alle weggebruikers in alle landen over de hele wereld zal helpen levens te redden en de SDGs te verwezenlijken. Initiatieven zoals een ‘Footpaths for Africa’-impactobligatie kunnen fundamentele tekortkomingen aanpakken[4] van de wegeninfrastructuur naarmate we beter terugbouwen.

Het impactinvesteringswerk is aan de gang en bouwt voort op een reeks concept- en haalbaarheidsstudies:

[1] https://www.vaccinesforroads.org/global-impact-of-injuries/
[2] https://www.vaccinesforroads.org/business-case-for-safer-roads/
[3] https://www.tac.vic.gov.au/road-safety/statistics/online-crash-database/irap-road-injury-dashboard
[4] https://www.vaccinesforroads.org/how-safe-are-the-worlds-roads/

Voor meer informatie

Neem contact op:
Rob McInerney
iRAP-CEO
rob.mcinerney@irap.org
irap.org/innovatie

 

Partners

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands