Chọn trang

Báo cáo được đánh dấu

Tốc độ phương tiện năm 2022 và các giao thức iRAP: Đánh giá

iRAP đang xem xét các yếu tố rủi ro tốc độ được sử dụng trong các mô hình Xếp hạng sao cho người đi bộ và người đi xe đạp để đảm bảo chúng phản ánh nghiên cứu mới nhất và hỗ trợ các kết quả của Hệ thống An toàn. Đánh giá này bao gồm đánh giá tài liệu và thảo luận với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Tài liệu này tóm tắt các phát hiện và trình bày một loạt các khuyến nghị

2022 Phân tích dữ liệu lớn Ai & Me: Phương pháp luận để đánh giá báo cáo trường học có rủi ro cao

Báo cáo này nhằm trình bày các bước phương pháp luận và các thuộc tính được sử dụng trong phương pháp tiếp cận sàng lọc dữ liệu lớn của Dự án Ai & Tôi, Việt Nam.

Nghiên cứu và Rà soát CycleRAP 2020 - Báo cáo Đánh giá và Tổng quan Văn học

Báo cáo này là bản tổng kết đánh giá chi tiết về mô hình CycleRAP và tổng quan tài liệu, với
nhằm mục đích tăng cường liên kết giữa mô hình và các bằng chứng sẵn có.

Báo cáo phân tích ThaiRAP năm 2019 - Phân tích biến thiên tốc độ: Nghiên cứu điển hình cho đường phố và đường bộ ở Thái Lan

Báo cáo này nhấn mạnh cách Quản lý tốc độ là một phần quan trọng của Phương pháp Tiếp cận Hệ thống An toàn và sự thay đổi tốc độ đơn giản có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của tất cả những người tham gia giao thông như thế nào.

Báo cáo iRAP năm 2019 - Đánh giá rủi ro an toàn đường bộ của đường cao tốc Cagayan de Oro - Davao - General Santos

iRAP được mời đánh giá rủi ro trên đường quốc lộ nối thành phố Cagayan de Oro - với thành phố Davao “thủ phủ của tỉnh Mindanao” - và thành phố General Santos.

Báo cáo Tóm tắt Xếp hạng Sao PakistanRAP 2018 - Đánh giá An toàn iRAP của Quốc lộ 5

Báo cáo này truyền đạt các mục tiêu và kết quả đánh giá của PakistanRAP đối với Quốc lộ 5 (N-5).

Báo cáo iRAP 2018 - Đánh giá Rủi ro An toàn Đường bộ của Đường từ Nông trại đến Chợ (Dự án Phát triển Nông thôn Philippines)

iRAP đã được mời để đánh giá rủi ro một cách có hệ thống trên một mẫu các thiết kế FMR và FMR đã hoàn thành gần đây.

EuroRAP 2018 - Những con đường mà ô tô có thể đọc báo cáo III

Giải quyết quá trình chuyển đổi sang xe tự động 2018Bài báo này đưa kiến thức của chúng tôi về các loại và tần suất va chạm và xem xét mỗi loại có thể thay đổi như thế nào khi các phương tiện ngày càng tự động hóa gia nhập đội xe.

Báo cáo Kỹ thuật 2016 - Báo cáo Tổng thể Đánh giá Tiêu chuẩn Mạng lưới Xa lộ Châu Á của UNESCAP

Mục tiêu của báo cáo này là cung cấp các thông tin đầu vào chi tiết nhằm xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các công trình an toàn cơ sở hạ tầng đường bộ dọc theo Mạng lưới Xa lộ Châu Á (AH).

Bài thảo luận iRAP 2016 - Mục tiêu Chính sách Xếp hạng Sao

Các chính phủ, cơ quan phát triển và chủ sở hữu đường nhượng quyền hiện đang tích cực sử dụng hoặc xem xét việc sử dụng các mục tiêu xếp hạng sao. Tài liệu thảo luận này đã được chuẩn bị để giúp cung cấp thông tin cho các quan điểm chính sách đó.

Bảng dữ kiện iRAP 2016 - Đầu tư cơ sở hạ tầng G20

Đầu tư cơ sở hạ tầng G20 có thể tiết kiệm 40.000.000 người. Tờ thông tin này bao gồm số liệu thống kê về an toàn đường bộ của các nước G20 và phác thảo những gì các nước G20 có thể đạt được thông qua đầu tư mục tiêu vào các con đường an toàn hơn.

Bảng thông tin chính sách iRAP 2015 - Mục tiêu xếp hạng sao (tiếng Anh)

Bảng thông tin này hỗ trợ việc áp dụng các mục tiêu xếp hạng sao của các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về iRAP, cơ sở của Phương pháp Xếp hạng Sao toàn cầu và các tài liệu sử dụng miễn phí trên toàn thế giới.

Bảng thông tin chính sách iRAP 2015 - Mục tiêu xếp hạng theo sao (tiếng Tây Ban Nha)

Obetivos de la Clasificación bởi Estrellas: Hoja Informativa de la Política de iRAP
Esta hoja Informativa apoya a los titores de políticas a nivel mundial en la aplicación de objetivos de clasificación por estrellas.

Bảng thông tin chính sách iRAP 2015 - Mục tiêu xếp hạng sao (tiếng Pháp)

Objectifs du système de notation par étoiles: iRAP - Fiche descriptive des politiques

Cette fiche mô tả khuyến khích l'application par les décideurs à travers le monde d'objectifs de notation par étoiles.

Bảng thông tin chính sách iRAP 2015 - Mục tiêu xếp hạng sao (tiếng Nga)

Цели Звёздного рейтинга: Политика Международной программы оценки дорог 

Данный бюллетень поддерживает применение целей Звёздного рейтинга политиками во всём мире.

Báo cáo nghiên cứu ARRB 2013: Cơ sở hạ tầng hệ thống an toàn

Báo cáo này cung cấp tóm tắt về hội thảo được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan trong khuôn khổ Hội thảo GRSP / iRAP Châu Á Thái Bình Dương 2012, với sự tham gia của các đại biểu từ các chính phủ và cơ quan quản lý đường bộ xung quanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tài liệu kỹ thuật iRAP 2013 - Mối quan hệ giữa Xếp hạng theo sao và Chi phí sự cố 

Đường cao tốc Bruce, Úc: Kết quả của nghiên cứu này cung cấp một phương tiện để định lượng các lợi ích xã hội và kinh tế sẽ được thực hiện bằng cách cải thiện Xếp hạng Sao của Đường cao tốc Bruce.

Bảng dữ kiện iRAP 2013 - Chi phí toàn cầu của các vụ tai nạn đường bộ

Tờ thông tin này nêu chi phí toàn cầu của các vụ tai nạn giao thông đường bộ trong năm 2010 dựa trên Báo cáo Hiện trạng Toàn cầu về An toàn Đường bộ (WHO, 2013) và Chi phí Thực sự của Tai nạn Đường bộ (iRAP, 2008).

Tài liệu tham vấn EuroRAP 2013 - Đường ô tô có thể đọc báo cáo II

Báo cáo này xác định rằng các thay đổi của quốc gia và địa phương trong các tiêu chuẩn về vạch kẻ đường cơ bản và biển báo có thể được di chuyển với chi phí thấp trong các chu kỳ thay thế thông thường.

Báo cáo iRAP 2012 - Thu thập dữ liệu cơ bản ở Ấn Độ: Giai đoạn Karnataka

iRAP đã ủy quyền cho JP Research chuẩn bị báo cáo này, bao gồm dữ liệu về tai nạn cơ bản, giao thông và tốc độ cho các con đường ở Karnataka, Ấn Độ.

Báo cáo iRAP 2012 - Thiết kế đường xếp hạng sao (Ấn Độ)

Báo cáo này mô tả cách Xếp hạng sao iRAP, cung cấp một thước đo đơn giản và khách quan về mức độ an toàn đạt được của một mạng lưới đường nhất định, được sử dụng để giúp định hình thiết kế an toàn cho 550 km đường nhượng quyền ở Ấn Độ.

Báo cáo Hội thảo Đổi mới iRAP 2012 - ghi chú tóm tắt

Hội thảo Đổi mới đầu tiên này quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn đường bộ từ các Trung tâm Xuất sắc iRAP và các chương trình iRAP đang hoạt động trên khắp thế giới để chia sẻ kiến thức và đổi mới.

Báo cáo iRAP năm 2012 - Phát triển các mô hình rủi ro cho RAP

Bài báo này được viết bởi David Lynam (TRL), là một hồi tưởng về sự phát triển của các mô hình RAP và đặc biệt là mô hình 'Phiên bản 1.0' ban đầu.

Báo cáo iRAP 2012 - Thu thập dữ liệu cơ bản ở Ấn Độ: Giai đoạn Gujarat

iRAP đã ủy quyền cho JP Research chuẩn bị báo cáo này, bao gồm dữ liệu về tai nạn cơ bản, giao thông và tốc độ cho các con đường ở Gujarat, Ấn Độ.

Tài liệu tham vấn EuroRAP 2011 - Những con đường mà ô tô có thể đọc báo cáo I

Bài báo Tham vấn này tìm cách kích động tranh luận và giúp xác định cách thức những con đường trong tương lai nên kết hợp với các phương tiện của tương lai khi công nghệ tiến bộ.

2011 iRAP Philippines Tài liệu kỹ thuật - Báo cáo và kết quả giai đoạn 1

Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các kết quả đạt được trong dự án như một phần của Giai đoạn 1.

2011 iRAP Philippines Tài liệu kỹ thuật - Báo cáo và kết quả giai đoạn 2

Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các kết quả đạt được trong dự án như một phần của Giai đoạn 2.

2011 iRAP / EuroRAP Tài liệu làm việc - Nghiên cứu trước và sau khi sử dụng dữ liệu sự cố và giao thức iRAP

Bài báo này thảo luận về các tùy chọn khác nhau để đánh giá tác động an toàn của việc cải thiện cơ sở hạ tầng, bao gồm dữ liệu sự cố và Xếp hạng sao.

Tài liệu so sánh EuroRAP 2011 - Tỷ lệ sự cố-Xếp hạng sao

Đây là đánh giá của 11 nghiên cứu so sánh giữa tỷ lệ va chạm trung bình, chi phí hoặc mức độ nghiêm trọng và Xếp hạng sao hoặc Điểm bảo vệ đường (RPS) của Chương trình Đánh giá Đường bộ.

Báo cáo iRAP năm 2011 - Cải tiến đường xếp hạng sao (Malaysia)

Báo cáo này mô tả một phương pháp sử dụng Điểm bảo vệ đường iRAP (RPS) và Xếp hạng sao để ước tính sự thay đổi về rủi ro an toàn đường bộ do cải thiện cơ sở hạ tầng được thực hiện tại một số địa điểm có rủi ro cao ở Malaysia.

Báo cáo EuroRAP 2011 - Xếp hạng sao từ Kế hoạch thiết kế đường (Moldova)

Tổng hợp kết quả đánh giá an toàn đường bộ độc lập vào thiết kế sơ bộ của đoạn phía đông của Đường M21 ở Moldova và thiết kế cuối cùng của Dự án Cải tạo Đường (RRP) M2R7.

Báo cáo Hội thảo Đánh giá Mô hình iRAP 2010

Hội thảo cấp cao này, được tổ chức vào năm 2010, được tổ chức để đánh giá và xem xét lại phương pháp luận iRAP.

2010 iRAP Tài liệu kỹ thuật - Tiết kiệm cuộc sống thông qua đầu tư vào những con đường an toàn hơn

Bài báo này cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ của các chương trình RAP trên toàn thế giới, bao gồm một số nghiên cứu điển hình từ các quốc gia nơi các nghiên cứu đã được hoàn thành.

2010 iRAP Giấy định vị - Tốc độ xe và các giao thức iRAP

Tốc độ của phương tiện là một khía cạnh quan trọng trong việc quản lý hệ thống đường an toàn và ảnh hưởng đến Xếp hạng sao iRAP và Kế hoạch đầu tư vào những con đường an toàn hơn. Báo cáo này đưa ra chính sách iRAP về việc sử dụng tốc độ trong các đánh giá của nó.

Báo cáo Hợp đồng iRAP năm 2009 - Xem xét các Thông số Rủi ro iRAP

Là một phần của đánh giá định kỳ về thông tin sẵn có và bằng chứng nghiên cứu, iRAP đã ủy quyền cho Nhóm ARRB thực hiện việc xem xét các yếu tố rủi ro iRAP.

2008 EuroRAP Báo cáo vị trí - Rào cản đối với sự thay đổi: Thiết kế đường an toàn cho người đi xe máy

Báo cáo của Hội đồng Đánh giá An toàn Xe máy cho thấy các rào cản va chạm có thể được thiết kế để người lái có một số biện pháp bảo vệ chống lại các tính năng gây ra thương tích nghiêm trọng.

Bảng thông tin An toàn Đường bộ iRAP - Mục tiêu SDG

Hỗ trợ việc áp dụng các mục tiêu xếp hạng sao của các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về iRAP, cơ sở của Phương pháp Xếp hạng Sao toàn cầu và việc sử dụng miễn phí các tài liệu trên toàn thế giới.

Bài thảo luận iRAP - Cái giá phải trả của những vụ va chạm trên đường

Bài báo này của Dahdah và McMahon cung cấp một ước tính thực tế, có thể sử dụng được về chi phí của một ca tử vong và thương tật nghiêm trọng cho bất kỳ quốc gia nào tại bất kỳ thời điểm nào trong tình trạng phát triển kinh tế.

Bài thảo luận iRAP - Những con đường tử vong ở các nước đang phát triển: Thách thức của những con đường kém chức năng

Bài báo này của Tiến sĩ John Mumford xem xét các bằng chứng thống kê về mối liên hệ chặt chẽ giữa tử vong trên đường và gia tăng ô tô.

Báo cáo Khung chính sách iRAP - Con đường an toàn để phát triển

Khung chính sách này được thiết kế để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình khai thác những lợi ích to lớn của cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn.

iRAP Bài thảo luận - Trái phiếu cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn

Bài báo này được thiết kế để thảo luận về tiềm năng của các lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như Trái phiếu Tác động Xã hội, nhằm cung cấp cơ chế tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này