Chọn trang

TanRAP là một trong những cột mốc quan trọng của Kế hoạch mười bước cho dự án cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn, nhằm xây dựng năng lực thể chế trong nước và đóng góp cho các nỗ lực của Chính phủ Tanzania nhằm giảm thiểu thương tích và tử vong trên đường bộ phù hợp với Kế hoạch Toàn cầu cho Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ 2021 – 2030.

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, các tổ chức hỗ trợ và tài trợ của TanRAP đã triệu tập tại Dar es Salaam để đánh dấu sự ra mắt của dự án, do Hon chủ trì. Atupele Mwakibete, Thứ trưởng (Giao thông vận tải), Bộ Công trình và Vận tải. Thông cáo báo chí đầy đủ có thể được tìm thấy đây.

Đồng tài trợ bởi Quỹ An toàn Đường bộ Liên hợp quốc (UNRSF) và bởi Văn phòng Phát triển và Thịnh vượng chung nước ngoài (UKAid), thông qua Cơ sở An toàn Đường bộ Toàn cầu (GRSF) sau đó Ngân hàng thế giới, Kế hoạch mười bước Tanzania là một dự án kéo dài 30 tháng được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của Tanzania và xây dựng năng lực thể chế, tác động và quan hệ đối tác bền vững. Dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Phi (UNECA) dự án đang được thực hiện bởi một tập đoàn đứng đầu là Liên đoàn Đường bộ Quốc tế (IRF), và bao gồm International Road Assessment Programme (iRAP), các Hiệp hội Đường bộ Thế giới (PIARC)Hiệp hội Đường bộ Tanzania (TARA). Dự án đã tập hợp Chính phủ Tanzania thông qua MoWT, TANROADS, TARURA, Học viện Giao thông vận tải quốc gia (NIT)và các tổ chức, tổ chức phi chính phủ hàng đầu khác và các bên liên quan trong ngành ở Tanzania. 

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) LÀ TỪ THIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI TRẠNG THÁI TƯ VẤN CỦA UN ECOSOC
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!