Chọn trang

Hơn 200 bên liên quan đến an toàn đường bộ được đề cử từ Tanzania đã được đào tạo chuyên môn về an toàn đường bộ vào tuần trước như một phần của Kế hoạch 10 bước cho thí điểm cơ sở hạ tầng đường an toàn hơn hiện đang được tiến hành trong nước.

Nhóm các nhà tư vấn và kỹ sư khu vực tư nhân đến từ các cơ quan phát triển đường bộ, Bộ Công trình, Giao thông và Truyền thông, các tổ chức phi chính phủ về an toàn giao thông đường bộ, các tổ chức tài trợ và học viện đã được Ban chỉ đạo dự án và các Nhóm công tác lựa chọn.

Được phát triển với sự hợp tác của các chuyên gia kỹ thuật và an toàn đường bộ toàn cầu, khóa học 2 ngày bao gồm nguyên nhân tai nạn, các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật an toàn đường bộ dựa trên Phương pháp tiếp cận hệ thống an toàn, quản lý tốc độ, tính kinh tế của an toàn đường bộ và các biện pháp thiết yếu của giếng - Hệ thống quản lý an toàn cơ sở hạ tầng đường bộ hoạt động hiệu quả.

Nâng cao năng lực ở Tanzania là yếu tố then chốt của Dự án 10 bước và đây là khóa học đầu tiên trong số 3 khóa học sẽ khám phá kỹ thuật an toàn đường bộ, đánh giá iRAP và kiểm tra an toàn đường bộ.

Khóa đào tạo nhằm giải quyết những thiếu hụt về kỹ năng và phát triển kỹ năng của người tham gia để thực hiện các dự án an toàn đường bộ ưu tiên sự an toàn của tất cả những người tham gia giao thông và loại bỏ những con đường có nguy cơ cao trong nước.

Các khóa học sẽ được cung cấp dưới dạng kết hợp giữa các buổi học dựa trên nhịp độ tự động ảo và dựa trên lớp học, cũng như đào tạo thực tế tại chỗ được thực hiện trên các dự án được triển khai thông qua thí điểm.

Những người hoàn thành khóa đào tạo iRAP thành công sẽ đủ điều kiện đăng ký để được hỗ trợ Công nhận iRAP.

Dự án Thí điểm Mười bước, được đồng tài trợ bởi Quỹ An toàn Đường bộ Liên hợp quốc (UNRSF) và Cơ sở An toàn Đường bộ Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (GRSF), tập hợp Chính phủ Tanzania thông qua Ministry of Works, TANROADS và Cơ quan Đường bộ Nông thôn và Đô thị Tanzania (TARURA), Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Phi (UNECA), Ngân hàng thế giới, Liên đoàn Đường bộ Quốc tế (IRF), Hiệp hội Đường bộ Thế giới (PIARC), Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế (iRAP), Tanzania Road Federation (TARA), các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan trong ngành.

Tanzania là quốc gia đầu tiên thí điểm Kế hoạch 10 bước cho cơ sở hạ tầng đường an toàn hơn. Nó được thiết kế để cung cấp cho các quốc gia một quy trình từng bước đã được chứng minh để xây dựng năng lực quốc gia về cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn và giúp họ đạt được Mục tiêu 3 và 4 của LHQ. Dự kiến sẽ có nhiều quốc gia làm theo, học hỏi kinh nghiệm của Tanzania.

Để biết thêm thông tin:

  • Trong thí điểm 10 bước ở Tanzania, bấm vào đây
  • Để tải xuống 10 bước cho tài nguyên cơ sở hạ tầng đường an toàn hơn, bấm vào đây

 

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!