Chọn trang

Dự án SLAIN (Đánh giá Cuộc sống Tiết kiệm và Cải thiện An toàn Mạng lưới Đường bộ TEN-T)

Hiện đã có hướng dẫn "Cách thực hiện" để đánh giá đường trên toàn mạng lưới, với mục tiêu xây dựng dựa trên tài liệu được sử dụng trong hoạt động 3 (Luận chứng kỹ thuật để đánh giá đường trên toàn mạng) để đưa ra hướng dẫn từng bước cho người thực hành.

Đây là hướng dẫn sẽ giải thích các trường hợp, dữ liệu và các bước cần thiết để thực hiện đánh giá đường trên toàn mạng. Đây sẽ là một tài liệu dài khoảng 20-30 trang được trình bày theo phong cách dễ sử dụng và dễ hiểu, sẽ được nhắm mục tiêu đặc biệt đến các nhà hoạch định chính sách và những người không có kinh nghiệm kỹ thuật đầu tiên.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!