Chọn trang
MCC partnership for progress in LMICs

Quan hệ đối tác MCC vì sự tiến bộ trong LMICs

Chương trình hợp tác hỗ trợ dài hạn đang được tiến hành giữa iRAP và Millennium Challenge Corporation (MCC) từ năm 2022-2026 để kích thích tiến độ xây dựng đường sá an toàn hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Quan hệ đối tác sẽ bao gồm Xếp hạng sao và Kế hoạch đầu tư...
First iRAP training completed in francophone speaking Burkina Faso and Niger

Đã hoàn thành khóa đào tạo iRAP đầu tiên về nói tiếng francophone Burkina Faso và Niger

iRAP hợp tác với Ngân hàng Thế giới, gần đây đã cung cấp khóa đào tạo trực tuyến đầu tiên cho các kỹ sư an toàn đường bộ và những người ra quyết định về an toàn cơ sở hạ tầng ở Burkina Faso và Niger, Châu Phi. Dự án là dự án đầu tiên nhằm nâng cao năng lực ở các nước nói tiếng Pháp ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt