Chọn trang
Star Rating for Schools Results in Vietnam showcased

Xếp hạng sao cho các kết quả trường học ở Việt Nam được giới thiệu

Tổ chức AIP, AA Việt Nam và iRAP đồng tổ chức xếp hạng sao cho trường học (SR4S) với Hội thảo trên web về ví dụ thực hành tại Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 với sự hỗ trợ của FIA và FIA Foundation. Hội thảo trên web quy tụ hơn 60 chuyên gia kỹ thuật SR4S, các câu lạc bộ FIA khu vực II ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt