Chọn trang

Các Kêu gọi Đề xuất Quỹ An toàn Đường bộ của LHQ 2022 mở cửa từ ngày 7 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (23:59 CEST).

Hiện tại, Quỹ An toàn Đường bộ của LHQ tài trợ cho các dự án thông qua việc kêu gọi các đề xuất được thiết kế trên cơ sở các tài liệu chính của Quỹ - bao gồm các ưu tiên và các thông số do các cơ quan quản lý của Quỹ thiết lập.

Các chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu và khu vực tư nhân quan tâm đến việc hợp tác với PUNO để chuẩn bị các ghi chú khái niệm được mời tham khảo Chiến lược gắn kết các bên liên quan - Nhấp vào đây để có thêm thông tin

Hàng năm, các tổ chức đối tác của Liên hợp quốc làm việc tại các cộng đồng địa phương có thể đệ trình đề xuất tài trợ cho các dự án mà họ thường phát triển với các chính quyền khu vực, quốc gia và địa phương hoặc với các nhóm xã hội dân sự và an toàn giao thông địa phương.

Sau đó, ban thư ký và ban chỉ đạo của Quỹ sẽ thực hiện theo một thủ tục đã thống nhất để lựa chọn đề xuất nào sẽ nhận được sự hỗ trợ của Quỹ.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!