Chọn trang

Hơn 40 nghiên cứu điển hình và một tập tài liệu đã được phát hành trong gói kết quả của Dự án EuroRAP SLAIN (Đánh giá Mạng sống Tiết kiệm và Cải thiện An toàn Mạng lưới Đường bộ TEN-T) đã thực hiện trong 2 năm qua tại 5 quốc gia châu Âu là Bulgaria, Croatia, Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha.

Để tải xuống các tài nguyên, hãy nhấp vào đây.

Để xem Kỷ yếu của Sự kiện Kết quả SLAIN Cuối cùng, hãy nhấp vào đây.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!