Selecteer een pagina

Gereproduceerd van IDB's Moviliblog

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn verkeersongevallen wereldwijd verantwoordelijk voor 1,35 miljoen doden. Verkeersdoden zijn een vermijdbare volksgezondheidscrisis die vooral lage- en middeninkomenslanden treft. Hoe kan technologie levens redden?

De CDC (Centers for Disease Control and Prevention) schat dat de kosten van dodelijke slachtoffers en gewonden als gevolg van verkeersongevallen wereldwijd tussen 2015 en 2030 ongeveer 1,8 biljoen dollar kunnen kosten. Dit bedrag komt overeen met een jaarlijkse belasting van 0,12% op het mondiale bbp.

In aanvulling, Verkeersgewonden zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 5 tot 29 jaar. Overeenkomstig met Vaccins voor wegenIn de tien jaar tot 2030 zullen 15 miljoen mensen omkomen en 500 miljoen mensen gewond raken bij verkeersongevallen, wat de wereldeconomie 24 biljoen euro zal kosten.

Het wegontwerp en de bijbehorende infrastructuur zijn enkele van de belangrijkste factoren die bepalen of verkeersongevallen resulteren in dodelijke of ernstige verwondingen. Veilige weginfrastructuur is een cruciaal aandachtspunt van de Mondiaal plan voor het tweede decennium van actie voor verkeersveiligheid 2021-2030 waarin regeringen en partners worden opgeroepen de Safe Systems Approach te implementeren om het aantal verkeersdoden en -gewonden in de wereld tegen 2030 te halveren.

VíaSegura: Technologie om levens te redden

In samenwerking met de Internationaal wegenbeoordelingsprogramma (iRAP), heeft de IDB een digitaal initiatief om de veiligheid van de weginfrastructuur te beoordelen, dat tot doel heeft het proces van vroegtijdige foutdetectie efficiënt te maken. De tool richt zich op het evalueren van een reeks variabelen die worden gebruikt in de Star Rating-methodologie.

Een van de vier belangrijkste protocollen van iRAP om de veiligheid van de weginfrastructuur te beoordelen is het Methodologie voor sterrenbeoordeling. Het biedt een eenvoudige en objectieve maatstaf voor het veiligheidsniveau voor inzittenden van voertuigen, motorrijders, fietsers en voetgangers. De sterren variëren van 1 tot 5, waarbij vijfsterrenwegen het veiligst zijn. Meer dan 50 wegkenmerken worden geëvalueerd, waaronder onder meer bermen en middenbermen, trottoirs, bewegwijzering, wegmarkeringen en verlichting.

Gebaseerd op een onderzoek van 358.000 km. van de wegen in 54 landen is 88 procent van het vervoer op de wegen ter wereld onveilig (1-2 sterren) voor voetgangers, 67 procent voor motorrijders, 86 procent voor fietsers en 44 procent voor inzittenden van voertuigen. Uit onderzoek blijkt dat overigens het risico van een persoon op overlijden of ernstig letsel wordt ongeveer gehalveerd voor elke stapsgewijze verbetering van de sterbeoordeling.

De Global Road Safety Performance Targets van de VN omvatten onder meer de garantie dat alle nieuwe wegen tegen 2030 zijn aangelegd volgens een standaard van drie sterren of beter, en dat meer dan 75% van het verkeer plaatsvindt op het equivalent van wegen met drie sterren of beter, voor alle weggebruikers in 2030. Het verwezenlijken van Doelstellingen 3 en 4 tegen 2030 zal in twintig jaar tijd 450.000 levens en 100 miljoen doden en ernstig gewonden redden. 

Om een wegennetwerk een sterrenwaardering te geven, is het noodzakelijk om gegevens over wegkenmerken te verzamelen, meestal via video-enquêtes en andere middelen. Vervolgens moet een groep getrainde technici de gegevens analyseren en coderen volgens een codeerhandleiding.

Om dit proces te vergemakkelijken heeft de IDB digitale technologie gebruikt die de objecten van de afbeeldingen classificeert, waardoor analisten de attributen van de tracks op een snelle, efficiënte en nauwkeurige manier kunnen coderen. Dit initiatief heet “VíaSegura” en maakt gebruik van intelligentie en kunstmatige visie.

Gezien de complexiteit van de informatie heeft de IDB verschillende algoritmen geïmplementeerd die van de gegevens leren door na te bootsen hoe het menselijk brein werkt. Dit type algoritme wordt genoemd diep leren en stelt u in staat afbeeldingen te verwerken en classificaties te maken.

“VíaSegura” is een routine die de attributen van een route classificeert volgens het iRAP-model. Het IDB-project catalogiseert informatie, minimaliseert de werklast, vermindert menselijk ingrijpen en gegevensfouten, verlaagt het budget dat gepaard gaat met etikettering en helpt de verkeersveiligheid te vergroten.

Deze tool is een voorbeeld van wat mogelijk zal zijn als onderdeel van iRAP's AiRAP-initiatief. Het initiatief heeft tot doel de vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie, machine learning, vision-systemen, LIDAR, telematica en andere gegevensbronnen vast te leggen om cruciale informatie te leveren over verkeersveiligheid, ongevalsprestaties en investeringsprioritering voor alle weggebruikers.

“VíaSegura” is in Brazilië gebruikt en zal in andere landen worden getest. Na het succes van de pilots, VíaSegura zal breder beschikbaar worden gemaakt voor iRAP-geaccrediteerde leveranciers ter ondersteuning van hybride verkeersveiligheidsbeoordelingen die zowel ML-gegevens als handmatige codering gebruiken om iRAP-sterrenbeoordelingen te creëren. De toepasbaarheid van dit digitale initiatief zal de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio in staat stellen de verkeersveiligheid te verbeteren en een impact te hebben op het aantal verkeersgewonden.

Auteurs: 

  • Cristina Giraldo, consultant en datawetenschapper, energiedivisie, Inter-American Development Bank, gevestigd in het hoofdkantoor in Washington DC
  • Joan Cerrati, B.Sc. in natuurkunde en M.Sc. in Datawetenschap
  • James Bradford, directeur mondiale producten, iRAP
  • Judy Williams. Wereldwijd programma- en communicatiemanager, iRAP
  • Morgan Fletcher, teamleider operaties Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, iRAP
Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!