Selecteer een pagina

Een panelsessie getiteld “Financiering van rechtvaardig, groen en veilig transport” werd gisteren gehouden als onderdeel van de Top van het Internationaal Transportforum 2023 in Leipzig, Duitsland. De sessie was bedoeld om de cruciale rol van infrastructuurfinanciering te bespreken bij het verbeteren van de gelijkheid, het bereiken van klimaatbeleidsdoelstellingen en het bevorderen van economische groei. Het panel bestond uit vijf belangrijke belanghebbenden op het gebied van investeringen in schoon vervoer, veiligere wegen en rechtvaardigere mobiliteit.

De sessie begon met een introductie van de panelleden, waaronder Kees van der Burg, Viceminister van Mobiliteit in Nederland; Patrick Wendeler, CEO van EuropaBP; Nneka Henry, hoofd van de VN-verkeersveiligheidsfonds; Rob McInerney, CEO van iRAP en Agustina Calatayud, groepshoofd bij IDB (Inter-Amerikaanse Investeringsbank).

De discussie draaide rond drie belangrijke kwesties: verkeersveiligheid, klimaatverandering en een rechtvaardigere mobiliteit. iRAP CEO Rob McInerney deelde inzichten over resultaatgerichte financiering voor veiligere wegen. iRAP werkt al meer dan twintig jaar samen met overheden, ontwikkelingsbanken en NGO's om de veiligheid van de infrastructuur te verbeteren. Het iRAP-team heeft samen met zijn partners ook het economische rendement van investeringen in verkeersveiligheid in kaart gebracht, waarbij partners niet alleen een aanzienlijke vermindering van het aantal sterfgevallen en gewonden hebben bereikt, maar ook financiële voordelen.

Rob benadrukte het belang van het opschalen van resultaatgerichte financiering en het vaststellen van gemeenschappelijke veiligheidsnormen in verschillende landen. Hij besprak de samenwerking tussen iRAP en de Wereldbank, IDB en andere ontwikkelingsbanken om innovatieve particuliere financieringsopties voor de verkeersveiligheid te creëren, zoals veiligheidsobligaties en impactobligaties. Deze financieringsmechanismen zijn bedoeld om investeringen in veiliger wegen te versnellen, levens te redden en de kosten die verband houden met verkeerstrauma's te verminderen.

Nneka Henry, van het VN Verkeersveiligheidsfonds, deelde inzichten over ontvangen infrastructuurgerelateerde financieringsverzoeken en opkomende trends. Ze benadrukte de noodzaak van investeringen die aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) en noemde de groeiende focus op een rechtvaardigere mobiliteit. De discussie benadrukte de mogelijkheden om de verkeersveiligheid aan te pakken en eerlijke mobiliteit in verschillende regio's te bevorderen.

Kees van der Burg, vertegenwoordiger van Nederland, besprak de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden bij het handhaven van de vooruitgang op het gebied van fietsveiligheid en de inspanningen die worden geleverd om het momentum te herwinnen. Hij benadrukte initiatieven met betrekking tot veilige en toegankelijke fietsinfrastructuur, mondiale capaciteitsopbouw op het gebied van fietsinfrastructuur via COP27, en de ambitie om een mondiaal actief mobiliteitsfonds op te richten.

Agustina Calatayud ging in op de rol van multilaterale ontwikkelingsbanken (MDB's) bij het bevorderen van duurzame transportprojecten die transparant zijn, verantwoording afleggen en inspelen op lokale behoeften. Ze besprak ook strategieën om de adoptie van schone en energie-efficiënte technologieën in de transportsector te bevorderen. Het belang van samenwerking tussen MDB's en het maatschappelijk middenveld werd benadrukt.

Patrick Wendeler van Europa BP besprak de visie van het bedrijf op beleids- en regelgevingssystemen die koolstofarme innovatie en technologie bevorderen. Ze deelde de investeringen van BP in de elektrificatie van mobiliteit en benadrukte de noodzaak van overheidssteun in specifieke marktsegmenten. Het panel besprak ook de uitdagingen en verantwoordelijkheden van bedrijven als BP bij het ontwikkelen van duurzame alternatieve brandstoffen, met name voor de luchtvaart.

De sessie werd afgesloten met discussies over duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF), gelijkheidsoverwegingen en het snijvlak van veiligheid, klimaatbeleid en eerlijke mobiliteit. De panelleden benadrukten het belang van veiligheid bij het bereiken van eerlijke mobiliteit en identificeerden gebieden waar de drie hoofdthema's elkaar overlappen.

De panelsessie leverde waardevolle inzichten op in de financieringsmechanismen voor veiligere wegen, financieringstrends in de infrastructuur, de rol van MDB's en de noodzaak van samenwerking tussen overheid, bedrijven en internationale organisaties. De discussies benadrukten het belang van investeringen in duurzaam en rechtvaardig transport om mondiale doelen te bereiken en urgente uitdagingen zoals verkeersveiligheid en klimaatverandering aan te pakken.

Het aantal doden en gewonden van 100.000 mensen per dag bij verkeersongevallen is niet duurzaam. Het goede nieuws is dat verkeersveiligheidsinvesteringen in driesterren- of betere wegen kosteneffectief zijn en dat resultaatgerichte financiering nieuwe mechanismen biedt om de win-winvoordelen van veiligere wegen te benutten.

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!