Selecteer een pagina

Dar es Salaam, 2 maart 2023 – De capaciteit om wegen met een hoog risico te elimineren en de ruim 16.000 mensen (WHO 2018) die jaarlijks op de wegen in Tanzania omkomen te beteugelen, heeft een sprong gemaakt dankzij het innovatieve Tanzania Ten Step Plan Project, dat bij de voltooiing werd gevierd evenement in Dar es Salaam vandaag.

Gezamenlijk gefinancierd door het Verkeersveiligheidsfonds van de Verenigde Naties (UNRSF) en het Foreign Commonwealth and Development Office (UKAid), via de Global Road Safety Facility (GRSF) van de Wereldbank heeft het 30 maanden durende proefproject duurzame institutionele capaciteit opgebouwd voor veiligere wegen, evenals impact en partnerschappen om levens te redden en ernstige verwondingen als gevolg van verkeersongevallen te verminderen. 

Onder leiding van de Economische Commissie voor Afrika van de Verenigde Naties (UNECA), is het project uitgevoerd door een consortium onder leiding van de International Road Federation (IRF), en inclusief de International Road Assessment Programme (iRAP), de World Road Association (PIARC) en de Tanzania Roads Association (TARA). Het heeft de regering van Tanzania samengebracht via het Ministerie van Werken en Transport (MoWT), Tanzania Nationaal Wegenagentschap (TANWEGEN), Tanzania Agentschap voor plattelands- en stedelijke wegen (TARURA), Wegenfondsraad, Nationaal Instituut voor Transport (NIT), evenals andere toonaangevende instellingen, NGO's op het gebied van verkeersveiligheid en belanghebbenden uit de sector in Tanzania. 

Het project, gelanceerd tijdens de eerste National Safer Road Infrastructure Workshop in maart 2021, heeft geholpen verbeteringen te verankeren in de manier waarop duizenden nieuwe en bestaande kilometers van het Tanzaniaanse wegennet zullen worden ontworpen, geüpgraded en beheerd voor een betere verkeersveiligheid, nu en in de toekomst. 

Het project heeft geleid tot het vormgeven van een infrastructuurtraining-, accreditatie- en certificeringsprogramma om lokale capaciteit op te bouwen voor de beoordeling, audit en ontwerp van veiligere wegen. Meer dan 500 belanghebbenden op het gebied van de verkeersveiligheid zijn getraind in het veiliger maken van de wegen in Tanzania, en het aantal gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors en iRAP-geaccrediteerde beoefenaars is snel uitgebreid, tot het niveau dat Tanzania nu op de tweede plaats in de wereld staat op het gebied van verkeersveiligheid. iRAP-accreditatie. 

Dankzij de beoordelingen die tijdens het project zijn uitgevoerd – met behulp van de wereldwijde iRAP-methodiek – is de infrastructuurveiligheid nu uitgebreid tot meer dan 10.000 km. De methodologie biedt een objectieve maatstaf voor het veiligheidsniveau dat 'ingebouwd' is in de weg voor inzittenden van voertuigen, motorrijders, fietsers en voetgangers, van 1 ster (minst veilig) tot 5 sterren (meest veilig). Bijbehorende investeringsplannen optimaliseren de vermindering van verkeerstrauma en bieden de business case voor veiligere wegen op nationaal en corridorniveau. 

Het verzamelen van veldgegevens en de uitgevoerde workshops hebben mogelijkheden geboden om de tijdens het project verworven kennis en vaardigheden te demonstreren en hebben bijgedragen aan het vormgeven van veiligheidsaanbevelingen die van invloed kunnen zijn op meer dan $1 miljard dollar aan door ontwikkelingsbanken gefinancierde transportcorridorprojecten in het land. 

Aanbevelingen voor een nationale strategie en actieplan voor de veiligheid van wegeninfrastructuur waarin de veiligheid van alle weggebruikers centraal staat, en de aanbevelingen voor de herziening van de Tanzania Road Geometrisch Ontwerphandleiding behoren tot de belangrijkste mijlpalen die door het project zijn bereikt. Deze zorgen ervoor dat de veiligheid vanaf het begin, vóór aanvang van de bouw, wordt geoptimaliseerd. 

Een sleutelprestatie van het project werd TanRAP, een lokaal beheerd en geleid Road Assessment Program voor Tanzania, in september 2022 gelanceerd als een initiatief onder leiding van het Ministerie van Werken en Transport (MoWT). Het heeft tot doel capaciteit op te bouwen, empirisch onderbouwd beleid te ontwikkelen en de veiligheid van de wegeninfrastructuur te verbeteren door middel van resultaatgerichte financiering in het land, in samenwerking met andere toonaangevende belanghebbenden zoals PO-RALG, RFB, TANROADS, TARURA, TARA, NIT, Road Safety. Ambassadeurs (RSA), ontwikkelingsbanken, mobiliteitsclubs, NGO’s op het gebied van verkeersveiligheid en de industrie. 

Vertegenwoordigd door Hon. Saad Mtambule, Districtscommissaris, de Hon. Prof. Makame M. Mbarawa (MP), de minister van Werken en Transport, Tanzania en eregast erkenden de toegewijde samenwerking van vele nationale en internationale partners die van Tanzania het allereerste land ter wereld hebben gemaakt dat de Verkeersveiligheidsrichtlijn van de Verenigde Naties implementeert Samenwerking (UNRSC) Tienstappenaanpak voor een veiligere wegeninfrastructuur. 

“Verkeersveiligheid is de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 29 jaar. We hebben de morele plicht om actie te ondernemen en deze trend te keren, en het Ten Step Project heeft ons uitgerust met de kennis, vaardigheden en hulpmiddelen om dat te doen. We zijn trots op dit voorrecht en op de resultaten die deze dertig maanden van collectief werk hebben opgeleverd”, zei hij. 

Hon. Saad Mtambule, districtscommissaris, Kinondoni (Afbeelding tegoed: iRAP)

Susanna Zammataro, directeur-generaal van de International Road Federation (IRF), zei: “We zijn verheugd om samen te werken met de Tanzaniaanse autoriteiten en andere belanghebbenden in het land die zich echt inzetten voor de verkeersveiligheid. Tanzania heeft nu een solide coalitie van partners binnen en buiten de regering die vastberaden, bekwaam en uitgerust zijn met wat nodig is om duizenden levens te redden, nu en in de toekomst”. 

Rob McInerney, CEO van de International Road Assessment Programme (iRAP) zei: “Door het Ten Step Project is Tanzania een inspiratiebron geworden voor andere landen over de hele wereld. Het succes van de lokale Tanzaniaanse partners bij de implementatie van het Tienstappenplan heeft laten zien hoe het partnerschap resultaten kan opleveren snelle levensreddende verbeteringen in de verkeersveiligheidscapaciteit en -prestaties. Het lokaal geleide TanRAP-programma dat nu van kracht is, zal zich aansluiten bij meer dan 100 landen over de hele wereld die zich allemaal inzetten voor het elimineren van wegen met een hoog risico en het delen van kennis en succes op weg naar het bereiken van de doelstellingen voor 2030.” 

“Tanzania vrijmaken van risicovolle wegen zou de prioriteit van iedereen moeten zijn! Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om de Tanzaniaanse regering, alle agentschappen en alle belanghebbenden te bedanken die de afgelopen 30 maanden gezamenlijk hebben gewerkt om de prestaties te leveren die we vandaag allemaal vieren”, aldus Robert Lisinge, Chief, Afdeling Energie, Infrastructuur en Diensten, Afdeling Ontwikkeling en Financiën van de particuliere sector, Economische Commissie voor Afrika van de Verenigde Naties (UNECA). 

Projectresultaten en lopende TanRAP-activiteiten zullen de implementatie in Tanzania van het programma ondersteunen Globaal Plan voor het Decennium van Actie voor Verkeersveiligheid 2021-2030 die een routekaart biedt voor de manier waarop landen het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden tegen 2030 kunnen halveren. 

Als in 2030 meer dan 75 procent van het verkeer op 3-sterren- of betere wegen wordt gerealiseerd voor alle weggebruikers, kunnen 1,6 miljoen levens en ernstig letsel worden gered gedurende de twintigjarige behandelingsduur in Tanzania, met een economisch voordeel van $26 voor elke bestede $1 . 

Bekijk de video van het slotevenement:

Bekijk de berichtgeving van TimesMajira TV over het evenement, inclusief interviews met Hon. Saad Mtambule, districtscommissaris en lokale hoogwaardigheidsbekleders (in het Swahili):

(Videocredit: TimesMajira Tv)

De volgende beelden zijn gemaakt in berichtgeving door Joe Mushi, Thehabarii:

Een expert op het gebied van wegkwesties van de Road Fund Board (RFB), Eng. Rashid Kalimbaga ondertekent een samenwerkingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid (Afbeelding tegoed: Thehabarii)

Het hoofd van het Kinondoni-district, de heer Saad Mtambule, overhandigt de strategiedocumenten voor ongevallenbestrijding aan de directeur Wegen van het Ministerie van Bouw en Transport, Eng. Alois Matei Krediet: Thehabarii

Directeur van de International Road Federation (IRF), mevrouw Suzan Zammataro, spreekt op het evenement (Afbeelding tegoed: Thehabarii)

Adjunct-directeur Wegen van het Ministerie van Bouw en Transport, Ing. John Ngowi deelde het potentieel van strategische investeringen in veiligere wegeninfrastructuur tijdens het slotevenement in Dar es Salaam (Afbeelding tegoed: Thehabarii)

Nationale belanghebbenden kwamen bijeen op het evenement (Afbeelding tegoed: Thehabarii)

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!