Selecteer een pagina

Als de snelheid afneemt, gaan de sterren omhoog!

Te hard rijden is een belangrijke risicofactor bij verkeersongevallen. De gevolgen van te hard rijden zijn een kwestie van natuurkunde. Hoe hoger de snelheid, hoe langer het duurt om te stoppen, hoe meer energie er vrijkomt bij een botsing en hoe groter de waarschijnlijkheid en ernst van een botsing. Uit onderzoek blijkt dat een verlaging van de gemiddelde snelheid met 5% kan resulteren in een reductie van het aantal dodelijke verkeersongevallen met 30%.

Vertraag voor de veiligheid

Snelheidsmanagement moet onderdeel zijn van elk wegontwerp en elke herziening van bestaande wegen. Dit kan door het aanbieden van alle veilige ontwerpkenmerken die nodig zijn om de veiligheid bij hogere snelheden te garanderen, of door het actief beheren van voertuigsnelheden die rekening houden met de beperkingen van het wegontwerp.

Het instellen en handhaven van passende snelheidslimieten is ook belangrijk. 30 km/u in voetgangersgebieden, 50 km/u op kruispunten en 70 km/u op onverdeelde wegen zijn slechts enkele voorbeelden van veiligere snelheden die het risico op dodelijke slachtoffers minimaliseren.

Snelheid, wegontwerp en de sterwaardering

Welke snelheid moet je op elk wegtype rijden om een ervaring van 3 sterren of beter te garanderen? Welke wegkenmerken moet u opnemen in een wegontwerp om alle weggebruikers een ervaring van drie sterren of beter te bieden? Ontdek de relatie tussen snelheden, wegontwerp en sterbeoordelingen in de onderstaande afbeeldingen.

STEDELIJKE WEGEN

Vertragen op hoogwaardige stedelijke wegen om 3-sterren of beter te zijn voor voetgangers*

Wanneer basisvoorzieningen zoals voetpaden, voetgangershekken en veilige, snelheidsgestuurde oversteekplaatsen aanwezig zijn, kan een weg een 5-sterrenwaarde hebben voor voetgangers bij lage snelheden. Snelheidsmanagement en verkeersremmende maatregelen die de snelheid op of onder de 50 km/u houden, kunnen een viersterrenervaring of beter voor voetgangers garanderen.

Vertraag meer op stedelijke wegen met een lage standaard om 3-sterren of beter te zijn voor voetgangers*

Wanneer voetpaden niet effectief zijn of niet bestaan en er geen oversteekplaatsen zijn of het verkeer niet effectief vertragen, is het risico voor voetgangers moeilijk te beheersen. Snelheden moeten 40 km/u of minder zijn om voetgangers een ervaring van 3 sterren of beter te bieden.

*Kruispunten zijn niet opgenomen in bovenstaande voorbeelden. Kruispunten zorgen voor een extra risico voor de verkeersveiligheid en op alle kruispunten is extra voorzichtigheid geboden. Rotondes die de snelheid effectief beheren via de kruispunten en ongelijkvloerse knooppunten zijn het veiligst.

LANDELIJKE WEGEN

Verlaag uw snelheid op landelijke wegen van hoge kwaliteit om 3 sterren of beter te zijn voor de inzittenden van het voertuig*

Wanneer een landelijke weg een basisscheiding van tegemoetkomend verkeer heeft met centrale arceringen of brede middenlijnen en wanneer de bermen relatief vrij zijn van gevaren, de weg recht en goed gemarkeerd is en de kruispunten beperkt zijn, kunnen hogere snelheden worden bereikt. Prestaties van drie sterren of beter zijn nog steeds mogelijk bij snelheden tot 110 km/u voor de inzittenden van het voertuig.

Vertraag meer op landelijke wegen met een lage standaard om 3 sterren of beter te zijn voor de inzittenden van het voertuig*

Wanneer een landelijke weg bochtig is, er geen scheiding is tussen het hogesnelheidsverkeer, de toestand van de wegen en de bewegwijzering slecht zijn en de bermen vol gevaren zijn die dodelijk kunnen zijn, is het risico voor de inzittenden van het voertuig moeilijk te beheersen. Snelheden moeten 50 km/u of lager zijn om een prestatie van 3 sterren of beter te garanderen.

*Kruispunten zijn niet opgenomen in bovenstaande voorbeelden. Kruispunten zorgen voor een extra risico voor de verkeersveiligheid en op alle kruispunten is extra voorzichtigheid geboden. Rotondes die de snelheid effectief beheren via de kruispunten en ongelijkvloerse knooppunten zijn het veiligst.

SNELWEGEN

Verlaag uw snelheid op hoogwaardige snelwegen om 3 sterren of beter te zijn voor de inzittenden van het voertuig*

Als er een hoogwaardige snelweg wordt aangelegd, kunnen hogere snelheden worden gerealiseerd. Betonnen barrières die tegenliggers scheiden, staalkabelbarrières die gevaren langs de weg beschermen, brede bermen, goede belijning en straatverlichting maken allemaal een groot verschil voor de veiligheid. Prestaties van vier sterren of beter zijn nog steeds mogelijk bij snelheden tot 120 km/u.

Vertraag meer op snelwegen met een laag standaardniveau om 3 sterren of beter te zijn voor de inzittenden van het voertuig*

Als een snelweg niet goed is ontworpen, moeten de snelheden effectief worden beheerd met handhaving. Middellijnen die het oversteken van voertuigen of frontale botsingen mogelijk maken; bermen met steile afwateringsgeulen, taluds of bomen en palen; smalle bermen en slechte bewegwijzering en lijnmarkering verminderen allemaal de veiligheid. Prestaties van 3 sterren of beter zijn alleen mogelijk bij snelheden lager dan 70 km/u of minder.

*Kruispunten zijn niet opgenomen in bovenstaande voorbeelden. Kruispunten zorgen voor een extra risico voor de verkeersveiligheid en op alle kruispunten is extra voorzichtigheid geboden. Rotondes die de snelheid effectief beheren via de kruispunten en ongelijkvloerse knooppunten zijn het veiligst.

Door ervoor te zorgen dat snelheidsmanagement deel uitmaakt van elk wegontwerp en elke herziening van bestaande wegen, en door weggebruikers de snelheidslimieten in acht te nemen en zich aan de omstandigheden te houden, kunnen we de wegen voor iedereen veiliger maken.

 Voor meer informatie: Om de impact van snelheid op het volledige scala aan wegtypen en de bijbehorende sterbeoordelingen voor voetgangers, fietsers, motorrijders en inzittenden van voertuigen te onderzoeken, kunt u de Demonstrator met sterrenwaardering.

Inleiding tot de iRAP Star Rating Demonstrator-tool

Met behulp van de Star Rating Demonstrator

Opmerking: De door wegenbureaus wereldwijd gehanteerde sterrenwaarderingsdoelstellingen hebben betrekking op gemiddelde resultaten over langere weggedeelten.

iRAP ondersteunde de #SlowDown-campagne van de UN Global Road Safety Week 2017, inclusief bij het aanbieden van de tekst en afbeeldingen op deze pagina. Om de snelheid te beheersen en te verlagen hebben we veilige wegen, veilige voertuigen en veilige mensen nodig. Voor meer informatie over de campagne en de belangrijkste oplossingen voor het beheersen van de snelheid, zoals het vaststellen en handhaven van snelheidslimieten, het installeren van technologieën in voertuigen en het vergroten van het bewustzijn over de gevaren van te hard rijden en de werkelijke snelheidslimiet op elke weg, klikt u op hier.

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit