Selecteer een pagina

Het SENSoR-project

Het SENSoR-project in 14 landen van Zuidoost-Europa was 's werelds grootste transnationale veiligheidsproject voor weginfrastructuur. Het duurde twee jaar, van september 2012 tot november 2014, en bracht Griekenland, Slowakije, Hongarije, Slovenië, de Republiek Moldavië, Servië, Noord-Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Albanië, Montenegro, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne samen. Dit EuroRAP-project bouwde voort op de uitstekende samenwerking tussen autoclubs, universiteiten en wegbeheerders, en werd medegefinancierd door het Transnational Cooperation Program van Zuidoost-Europa (SEE)..

SENSOR-brochure

Binnen SENSOR zijn wegonderzoeken uitgevoerd naar de veiligheidskenmerken van wegen volgens de EuroRAP-protocollen voor 19.315 km wegen in 14 landen van Zuidoost-Europa. Het harde werk werd gedaan in samenwerking met de RAP-geaccrediteerde leverancier en werd technisch ondersteund door de Road Safety Foundation (VK). In totaal hebben 5 onderzoeksteams gegevens verzameld over meer dan 15.000 km aan wegen. Er zijn 52 risicokenmerken verzameld en gecodeerd voor elke 100 m van 20.000 km rijbaanlengtes – het totale werk omvatte de analyse van 10 miljoen datapunten!

Doorgaans laten de sterrenwaarderingsresultaten in de onderzochte landen in Zuidoost-Europa onder meer het volgende zien:

  • 50-70% van de wegen in individuele landen behalen geen driesterrenwaardering voor voertuiginzittenden
  • Ruim 4.800 onderzochte zebrapaden, waarvan 2.150 (44%) van slechte kwaliteit waren
  • Gewoonlijk wordt voetgangersactiviteit verwacht op meer dan 40%, maar voetpaden zijn over het algemeen beschikbaar op minder dan 10% van het netwerk

Het verhogen van de veiligheidsnormen van de geïnspecteerde netwerken kan worden bereikt door voortdurend onderhoud, specifieke programma's ter vermindering van ongevallen en herstel van wegen. Binnen het SENSoR-project zijn voor elk onderzocht land de Safer Roads Investment Plans ontwikkeld op basis van de kosten-batenverhouding. Uit de cumulatieve resultaten blijkt onder meer dat:

  • Normaal gesproken is er gemiddeld 0,2 tot 0,3 miljoen euro per rijbaan nodig voor modernisering en verbetering van het veiligheidsniveau van netwerken
  • Normaal gesproken zou er over een periode van twintig jaar 30-50% aan dodelijke en ernstige verwondingen worden bespaard als SRIP’s worden geïmplementeerd
  • De baten-kostenratio's van de investeringsplannen voor veiligere wegen van doorgaans 5 of 6 zouden worden bereikt

Kaarten met sterrenclassificaties per land

De SENSoR-verkeersveiligheid in de SEE-activiteiten omvatte ook werkzaamheden op het gebied van de beoordeling van reisrisico's op het netwerk. De Risicokaarten geven het risico op dodelijk of ernstig letsel weer voor de individuele weggebruiker tijdens het reizen op het wegennet. Deze wordt berekend op basis van het verkeer op elk traject en het aantal dodelijke en ernstig gewonde ongevallen, dat wil zeggen de dodelijke en ernstig gewonde ongevallen per afgelegde km.

Dit risico is verdeeld in vijf gemakkelijk te begrijpen groepen, van groen dat een laag risico vertegenwoordigt, tot zwart dat een hoog risico vertegenwoordigt. Deze banden worden vervolgens op de kaart uitgezet om vergelijkingen van de verkeersveiligheidsprestaties op zowel nationale als transnationale basis mogelijk te maken.

Risicokaarten geproduceerd in SENSoR beschrijven het individuele reisrisico voor meer dan 27.000 km wegen in Zuidoost-Europa. Met aanzienlijke verschillen tussen landen laten ze op cumulatief niveau zien dat 30 tot 60% aan wegen wegen met een hoog risico zijn. 

Resultaten van het in kaart brengen van risico's

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit