Selecteer een pagina

De alliantie van NGO's voor verkeersveiligheid van de Southern African Development Community (SADC) werkt samen met iRAP om een webinar te geven over het opbouwen van capaciteit en vaardigheid van deelnemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van wegeninfrastructuur. 

Het doel van het webinar is:

  • kennis overdragen die landen kan ondersteunen bij het werken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) en het Mondiale Plan voor het Decennium van Actie voor Verkeersveiligheid 2021-2030;
  • ervaringen uit de regio delen die het potentieel aantonen om doelstelling 3 en doelstelling 4 van de mondiale prestatiedoelstellingen voor verkeersveiligheid van de VN te verwezenlijken;
  • En instrumenten en middelen introduceren die landen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheid van de wegeninfrastructuur. 

Het webinar heeft tot doel de invloed van infrastructuur te benadrukken bij het verwezenlijken van het Mondiale Plan van het Decennium van Actie voor Verkeersveiligheid en heeft tot doel deelnemers te bewapenen met de instrumenten en expertise om het Africa Road Safety Charter te implementeren.  

Wanneer: Donderdag 27 juni 2024
Waar: Online
Tijd: 14.00 uur KAT
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

  • Veiligheid van de weginfrastructuur als sleutelcomponent van het Safe System;
  • Laatste updates over snelheidsmanagement en de impact ervan op de verkeersveiligheid;
  • Casestudies over het bereiken van Doelstelling 3 en 4 van de Mondiale Verkeersveiligheidsdoelstellingen;
  • Het vormgeven van verkeersveiligheidsprojecten voor financiering;
  • Het verkrijgen van een iRAP-beoordeling.

Deelnemers zullen profiteren van de kennis en expertise van de Wereldbank, de Europese Investeringsbank (EIB) en de Private Infrastructure Development Group (PIDG), voortgekomen uit diverse mondiale ervaringen; en onschatbare inzichten verkrijgen uit de ervaringen van regionale belanghebbenden. 

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!