Selecteer een pagina

Afbeeldingscredit en origineel bericht: Mondiale Alliantie van NGO's voor Verkeersveiligheid 

De VN SDG Summit zal plaatsvinden op het VN-hoofdkwartier in New York op 18-19 september 2023. Lees hieronder onze open brief aan de wereldleiders.

Beste wereldleiders,

We schrijven u vandaag in de aanloop naar de VN SDG-top in New York in 2023 met een gevoel van urgentie en alarm. De komende top zou een forum moeten zijn waar de crisis op onze wegen en de noodzaak om de mobiliteit te heroverwegen worden besproken. Wij zijn teleurgesteld dat mobiliteit in de EU over het hoofd wordt gezien politieke verklaring die op de Top zal worden aangenomen. Het heroverwegen van mobiliteit is niet alleen van cruciaal belang voor SDG 3.6[i] en 11.2[ii] maar ook als katalysator voor het verwezenlijken van tal van andere SDGs.

Wereldwijd komen dagelijks 3.700 mensen om het leven op de wegen[iii]. Wij kunnen deze tragedies niet accepteren. Wij kunnen niet accepteren dat verkeersgewonden de belangrijkste doodsoorzaak zijn onder mensen tussen de 5 en 29 jaar[iv] en een belangrijke oorzaak van invaliditeit. We kunnen de verwoestende gevolgen van crashes voor gezinnen en gemeenschappen niet accepteren, van verlies van inkomen, banen en onderwijs tot fysieke pijn en psychologische problemen[v]. We kunnen niet accepteren dat op feiten gebaseerde interventies niet op de vereiste schaal worden gefinancierd en dat wegen niet worden aangelegd met de veiligheid in gedachten, vooral voor degenen die het meeste risico lopen. We kunnen niet accepteren dat we, ook al weten we wat werkt om het aantal verkeersdoden en -gewonden terug te dringen, dit niet ten uitvoer leggen[vi]. We doen niet genoeg om mobiliteit opnieuw te bekijken. Wij laten mensen achter.

Een nieuwe kijk op mobiliteit gaat niet alleen over het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -gewonden. Het gaat ook om het creëren van leefbaardere en duurzamere steden en gemeenschappen, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van geluidsoverlast. Een veilig wegennet zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen gaan en dat hun ouders toegang krijgen tot fatsoenlijk werk. Er moet rekening worden gehouden met veilige mobiliteit voor iedereen, inclusief degenen die lopen, fietsen of het openbaar vervoer nemen, en niet alleen gebruikers van gemotoriseerde voertuigen. Dit kan bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot en het gezonder maken van mensen en het rechtvaardiger maken van samenlevingen.

Wij dringen er bij u op aan actie te ondernemen om het aantal doden en gewonden in het wegverkeer tegen 2030 met 50% te verminderen. Hoe? Door mobiliteit te heroverwegen en prioriteit te geven aan verkeersveiligheidsinterventies waarvan is bewezen dat ze levens redden en verwondingen verminderen. Wanneer u na deze top naar uw land terugkeert, dringen wij er bij u op aan specifieke publieke toezeggingen te doen om lagere snelheidslimieten in te voeren; 30 km/uur-zones waar mensen wandelen, fietsen, wonen en spelen; en wegeninfrastructuur om voetgangers te beschermen, zoals verkeersdrempels, voetpaden en verhoogde oversteekplaatsen.

Hoe kunt u deze toezeggingen waarmaken? Door geld toe te wijzen aan deze bewezen interventies en mensen en gemeenschappen – jongeren, vrouwen en andere over het hoofd geziene weggebruikers – te betrekken bij beslissingen die hen aangaan, kunnen we onze straten veilig en inclusief maken voor iedereen.

We hebben nog maar 2.664 dagen tot eind 2030: 2.664 dagen om het aantal verkeersdoden en -gewonden met 50% terug te dringen en de volledige SDG-agenda te verwezenlijken voor een veilige, duurzame toekomst voor mens en planeet, die niemand achterlaat. Wij kunnen het ons niet veroorloven nog langer te wachten. Kom samen met ons in actie. Samen kunnen we een verschil maken.

Hoogachtend,

Voorvechters van verkeersveiligheid over de hele wereld

15 september 2023


[i] Verkeersgewonden: Tegen 2030 het aantal sterfgevallen en gewonden als gevolg van verkeersongevallen wereldwijd halveren.

[ii] Tegen 2030 toegang bieden tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid wordt verbeterd, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met bijzondere aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen .

[iii] WHO, “Global Status Report on Road Safety” (2018), vii.

[iv] Ibid, blz. vii.

[v] Mondiale Alliantie van NGO’s voor Verkeersveiligheid, “De dag dat onze wereld afbrokkelde: de menselijke kosten van inactiviteit op het gebied van verkeersveiligheid” (2020), 20.

[vi] Brondum, L., Sakashita, C. Man, L. en Motta, V. (2022). "New Deal in verkeersveiligheid: waarom we NGO's nodig hebben". Tijdschrift voor verkeersveiligheid, 33(1), 65.

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!