Selecteer een pagina

Persbericht: Hoe kunnen we veiligere fietsroutes in het Donaugebied realiseren?
Boekarest, 23 november 2022

De slotconferentie van de SABRINA-project “Veiliger fietsroutes in het Donaugebied”, een evenement georganiseerd in samenwerking met de Europese Strategie voor het Donaugebied (EUSDR) – AP1b: Improving Mobility and Multimodality – Road, Rail and Air Links, bracht internationale gasten van hoog niveau uit de fiets- en verkeersveiligheidssector samen om de resultaten onder de aandacht te brengen van het project en de voordelen aantonen van een systematische aanpak van een veiligere fietsinfrastructuur.

Rob McInerney, afkomstig uit Australië, sprak in zijn openingstoespraak over de grote kansen die fietsen met zich meebrengt op het gebied van milieu-, duurzaamheids- en gezondheidsbeleid en voegde eraan toe: “Als fietsvoorzieningen niet voor iedereen veilig zijn, hebben we kansen verloren om dit beleid te verbeteren. We moeten minimaal 3 sterren veiligheid eisen voor de fietsinfrastructuur voor alle gebruikers. Goede praktijken en successen moeten worden gevierd door overheden, ingenieurs, belanghebbenden en lokale gemeenschappen.”

“We hebben de EU nodig om het fietsniveau op het hele continent te verhogen door middel van een samenhangende strategie die de fietsinfrastructuur financiert en implementeert. We hebben alle Europese regeringen nodig om fietsen te promoten als een manier om de uitstoot van transport te verminderen en andere maatschappelijke voordelen te bereiken, zoals het terugdringen van lucht- en geluidsvervuiling. Fietsen moet worden geïntegreerd als een volwaardig vervoermiddel”, aldus Philip Amaral, ECF – Directeur Beleid en Ontwikkeling van de Europese Fietsersfederatie.

Het vergroten van het bewustzijn en het actiever betrekken van belanghebbenden op het gebied van de verkeersveiligheid behoren ook tot de doelstellingen van het SABRINA-project, aldus Olivera Rozi, European Road Assessment Institute.

“We hadden veel uitdagingen bij het uitvoeren van dit project, waaronder verkeersveiligheidsbewustzijn en het COVID-19-virus. In feite was de pandemie de grootste uitdaging, maar als we elkaar in een normale periode zeven of acht keer zouden hebben ontmoet, hebben we elkaar nu wekelijks gezien en gesproken en zijn we erin geslaagd deze gemeenschap te creëren”, aldus Olivera Rozi.

“We moeten onze mobiliteitsgewoonten veranderen om duurzaam transport mogelijk te maken. We moeten overstappen op intermodaal transport, en fietsen is een geïntegreerd onderdeel en moet voor iedereen toegankelijk zijn”, zegt Franc Zepic, van het Ministerie van Infrastructuur, Slovenië.

De debatten en presentaties op de conferentie waren gericht op veiligheidsbeoordelingen van EuroVelo-routes, een beslissingsondersteunend systeem voor alle belanghebbenden, pilotstudies en trainingen in alle negen deelnemende landen en het verzamelen van best practices en factsheets.

Volgens Marko Sevrovic, senior verkeersveiligheidsingenieur bij het European Institute for Road Assessment – Eurorap, beoordeelde het SABRINA-project fietsroutes op zes EuroVelo-routes in negen landen, waarvan meer dan 2.500 kilometer in het Donaugebied.

“We hebben de verkeersveiligheid op deze routes gekwantificeerd met behulp van de beoordelingsmethoden iRAP, CycleRAP en ECS (European Certification Standard). CycleRAP is ontwikkeld binnen SABRINA en helpt ons bij het identificeren en in kaart brengen van de kans op ongelukken tussen fietsers en andere categorieën van lichte mobiliteit”, aldus Marko Sevrovic.

Het SABRINA-project heeft ook een Toolkit voor veiligere fietsroutes, dat het vermogen van belanghebbenden om beslissingen te nemen zal vergroten en de samenwerking op verschillende niveaus zal vergemakkelijken, waardoor de ontwikkeling van een fietsinfrastructuur zal worden voorkomen die het leven van gebruikers in gevaar brengt. Bovendien produceerde het project 30 factsheets over fietsrisico's, oplossingen en voordelen, evenals een Best Practice Report – allemaal online beschikbaar op https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/sabrina .

Sprekers op de conferentie waren onder meer Olivera Rozi, EIRA – European Institute for Road Assessment – EuroRAP, Slovenië (via video), Rob McInerney, CEO iRAP, Australië (via video), Gabor Șandor – staatssecretaris, ministerie van Transport en Infrastructuur, Roemenië, Franc Zepic, EUSDR PAC Air-Rail-Transport, Ministerie van Infrastructuur, Slovenië, Philip Amaral, Directeur Beleid en Ontwikkeling ECF – European Cyclists Federation, België, Marko Sevrovic, European Institute for Road Assessment – Eurorap, Slovenië, George Ursachi, Agile Transport Analyse, Roemenië, Leonid Ljubotina, Universiteit van Zagreb, Faculteit Transport- en Verkeerswetenschappen, Kroatië, Andelo Marunica, Universiteit van Zagreb, Faculteit Transport- en Verkeerswetenschappen, Kroatië, Zsombor Aradszki, Westpannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., Hongarije , Bostjan Primc, gemeente Ilirska Bistrica, Slovenië, Maria Fleischer, Oostenrijkse Raad voor Verkeersveiligheid, Oostenrijk, Jitka Vrtalová, Partnerschap voor Stedelijke Mobiliteit, Tsjechië (project Donau Cycle Plans), Ionut Maftei, Bike in Time, Roemenië (project Donau Cycle Plans) ), Aleksander Buczynski, ECF – Europese Fietsersfederatie, België, Shanna Luchessi, International Road Assessment Programme, Klaus Machata, Oostenrijkse Raad voor Verkeersveiligheid, Oostenrijk, Virginia Mandalac, Automobil Club Moldavië, Republiek MoldaviëFlorin Nemtanu, vice-decaan van de Faculteit Transport, Politehnica, Roemenië, Raluca Fișer, Groene Revolutie, Roemenië.

Voor meer informatie:
Olivera Rozi
olivera.rozi@eurorap.org

 

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!