Selecteer een pagina

Na de succesvolle wereldwijde lancering in juni is CycleRAP vandaag gelanceerd in Latijns-Amerika op de 7e bijeenkomst van het Safer City Streets Network Event van het International Transport Forum (ITF). in Guadalajara, Mexico.

De lancering volgt op succesvolle pilots in Europa en vier jaar onderzoeksontwikkeling in overleg met mondiale fiets- en veiligheidsexperts.

CycleRAP is een wereldwijd toepasbaar en op bewijs gebaseerd model dat eenvoudige, betaalbare en snelle methoden mogelijk maakt om de veiligheid van de fietsinfrastructuur te evalueren.

Het is ontworpen om risico's te evalueren, ongeacht het type faciliteit (op de weg of off-road) en voor alle soorten ongevallen die verband houden met fietsers en lichte voertuigen.

Het model maakt gebruik van crashinitiatiefactoren, crashtriggers en ernstdeterminanten om de CycleRAP-veiligheidsscore te berekenen.

Vanaf de lancering zei Edgar Zamora, regionale leider van iRAP Safer Journeys voor Amerika: “Verkeersveiligheid is een kritieke kwestie die in Latijns-Amerika moet worden aangepakt om ervoor te zorgen dat fietsen en lichte mobiliteitsopties nieuwe en groenere mobiliteitskeuzes kunnen blijven ondersteunen.

“Steden die duurzame stedelijke mobiliteit willen bevorderen, moeten het aantal fietstochten vergroten. Fietsers zijn echter kwetsbare weggebruikers, waarbij ongevallen doorgaans te weinig worden gerapporteerd, ook al vereisen fietsongevallen vaak een ziekenhuisopname van de gebruiker.

“Veilige infrastructuur en veilige snelheden zijn essentieel om meer mensen aan te moedigen over te stappen op duurzamere vervoerswijzen, en om ervoor te zorgen dat degenen die dat wel doen, veilig en comfortabel kunnen reizen”, aldus Zamora.

“Veilige infrastructuur en veilige snelheden zijn ook essentieel als landen willen voldoen aan de Decade of Action for Road Safety 2021-2030-doelstelling van een halvering van het aantal verkeersdoden en -gewonden”, voegde hij eraan toe.

CycleRAP is ontworpen om transportautoriteiten en andere organisaties te ondersteunen, zoals stadsplanners, dienstverleners voor het delen van fietsen en micromobiliteit, fietskoeriers- en voedselbezorgbedrijven, en schoolgemeenschappen die betrokken zijn bij het aanpakken of pleiten voor veiligere voorzieningen voor fietsers en gebruikers van andere lichte mobiliteitsvoertuigen.

Specifieke toepassingen zijn onder meer:

  • Het aanpakken van expliciete of algemene veiligheidsproblemen voor fietsers en gebruikers van lichte mobiliteit
  • Het evalueren van de capaciteit van het bestaande netwerk om tegemoet te komen aan de snel toenemende vraag of de toename van nieuwe voertuigtypen
  • Geef prioriteit aan financiering en investeringen in fiets- en lichte mobiliteitsinfrastructuur
  • Steden helpen bij het formaliseren van snelle responsmaatregelen voor fietsers na COVID19

CycleRAP zal beschikbaar zijn voor pilotprojecten in de regio via een netwerk van iRAP vertrouwde leveranciers.

De CycleRAP-lancering omvatte presentaties van iRAP, PTV Group en het Secretariaat van Mobiliteit Colombia over het belang van veilig fietsen en lichte mobiliteit, het modelleren van mobiliteit, het CycleRAP-model en proefprojecten, en hoe CycleRAP in uw stad kan worden geïmplementeerd.

Voor meer informatie:

  • Voor meer informatie over CycleRAP, bezoek irap.org/cyclerap
  • Voor meer informatie over de wereldwijde lancering, klik hier
  • Registreer uw interesse voor CycleRAP-updates hier
  • Voor vragen over het gebruik van CycleRAP of over hoe u een branchepartner kunt worden, kunt u per e-mail contact opnemen met Monica Olyslagers, iRAP's Global Innovation Manager en Cities Specialist roxy.tacq@icloud.com

 

OOK TIJDENS HET EVENEMENT

Tijdens het ITF Safer City Streets Network Event presenteerde Edgar ook in de Mondiale Alliantie van NGO's voor Verkeersveiligheid Side-evenement aan NGO's die verandering stimuleren: sleutelelementen van effectieve belangenbehartiging.

NGO's spelen een cruciale rol bij het pleiten voor de toezeggingen van besluitvormers aan en de financiering en implementatie van op bewijs gebaseerde interventies – interventies, zoals iRAP, waarvan bekend is dat ze het aantal sterfgevallen en letsels terugdringen.

NGO-belangenbehartiging is een traject: van het bepleiten van op bewijs gebaseerde interventies, het verkrijgen van toezeggingen van besluitvormers, tot de implementatie van op bewijs gebaseerde interventies, en de follow-up om ervoor te zorgen dat de toezeggingen worden nagekomen en succes te bevorderen.

Het nevenevenement omvatte presentaties van ervaren NGO's die met succes de implementatie van interventies hebben beïnvloed die levens hebben gered en de belangrijkste elementen die succes ondersteunden.

Deelnemers leerden hoe deze interventies kunnen worden herhaald en hoe NGO's en de overheid kunnen samenwerken om meer op bewijs gebaseerde interventies in actie te brengen.

Afbeelding tegoed: Global Alliance of NGOs for Road Safety
Credit headerafbeelding: Secretariaat van Mobiliteit (Secretaria Distrital de Movilidad)

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!