Selecteer een pagina

De VN-bijeenkomst op hoog niveau over mondiale verkeersveiligheid (HLM) is nu slechts een paar dagen verwijderd! Wij danken al onze partners voor uw inspanningen om dit onder de aandacht van uw president/premier en ministers te brengen, en om uw nationale succes te delen. De inspanningen van partners helpen ervoor te zorgen dat de eliminatie van wegen met een hoog risico prioriteit krijgt in landen en wereldwijd, terwijl we een decennium van actie en resultaten veiligstellen.

Er zijn veel vragen ontvangen en ter ondersteuning van uw planning geven wij de volgende update. Onze dank aan de Mondiale Alliantie van NGO's voor Verkeersveiligheid voor het voorbereiden van veel van deze kerninformatie met enige iRAP-aanpassing.

Over de bijeenkomst op hoog niveau

De Bijeenkomst op hoog niveau over mondiale verkeersveiligheid (HLM) zal worden gehouden op het VN-hoofdkwartier in New York van 30 juni – 1 juli 2022. Het thema zal zijn De horizon voor verkeersveiligheid in 2030: zorgen voor een decennium van actie en resultaten.

De HLM wordt georganiseerd onder leiding van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN en zal worden bijgewoond door de permanente missies van de VN-lidstaten bij de VN, staatshoofden en ministers om te streven naar de verwezenlijking van het Decennium van Actie voor Verkeersveiligheid 2021. –2030. Zelfs als uw staatshoofd of minister niet persoonlijk aanwezig is, kan het zijn dat hij of zij een delegatie heeft ontvangen naar de missie van uw land in New York.

iRAP's oproep tot actie

iRAP schreef in februari een brief aan de presidenten en premiers van elk land om hen aan te moedigen actief deel te nemen aan de bijeenkomst, hun RAP-succes te delen en de Mondiaal plan voor het decennium van actie 2021-2030. De brieven werden goed ontvangen en verspreid. Meer dan 60 landen hebben gereageerd en hun plannen en pleidooien gedeeld om ervoor te zorgen dat wegen met een hoog risico prioriteit krijgen op het hoogste niveau.
Download hier de iRAP-brieven

Achtergrond

De HLM kreeg in 2021 een mandaat in VN-resolutie 74/299 Verbetering van de mondiale verkeersveiligheid die een nieuw decennium van actie voor de verkeersveiligheid aankondigde en de doelstelling om het aantal verkeersdoden en -gewonden tegen 2030 terug te dringen. De details van de sessie zijn vastgelegd in een andere VN-resolutie 75/308 Somgaan met, Modaliteiten, format en organisatie van de bijeenkomst op hoog niveau over het verbeteren van de mondiale verkeersveiligheid HIER.

Doel van de HLM

Het HLM zal zich richten op het aanpakken van lacunes en uitdagingen, het mobiliseren van politiek leiderschap, het bevorderen van multisectorale en multi-stakeholder samenwerking, en het beoordelen van de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de doelstellingen van de verkeersveiligheidsgerelateerde doelstellingen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Format van de HLM en side-evenementen

Het openingsgedeelte van de bijeenkomst zal bestaan uit verklaringen van de voorzitter van de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN, de secretaris-generaal van de VN, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie en de speciale gezant voor verkeersveiligheid van de secretaris-generaal van de VN. Vervolgens zal er een segment van algemene belanghebbenden worden gehouden met verklaringen van lidstaten en waarnemers van de Algemene Vergadering, gevolgd door paneldiscussies rond specifieke thema's en een korte slotsessie met slotopmerkingen door de voorzitter van de Algemene Vergadering. Vind het programma en informatie over het nevenevenement in de laatste WHO-persbriefing HIER.

Mogelijkheden voor actie en belangenbehartiging

De belangrijkste impact die RAP-partners kunnen hebben, is het ondersteunen van uw ministers en delegaties om deel te nemen, het vormgeven van hun gepresenteerde verklaring en het begeleiden van hen over de noodzaak, het potentieel en de volgende stappen om na de gebeurtenis risicovolle wegen in uw land te elimineren. De beste manier waarop partners het HLM kunnen gebruiken voor belangenbehartiging is door gebruik te maken van de nationale vooruitgang in de richting van de doelstellingen voor 2030.

Hier zijn enkele acties die u kunt ondernemen:

Vóór de HLM

 • Ontdek of uw regering de HLM (staatshoofd, minister of de permanente missie van uw land bij de VN, gevestigd in New York) bijwoont.
 • Als ze aanwezig zijn, moedig ze dan aan om een verklaring af te leggen bij de HLM.
 • Moedig hen in hun verklaring aan om specifieke toezeggingen te doen voor op feiten gebaseerde actie en investeringen om wegen met een hoog risico te elimineren (zie de brief van iRAP aan uw staatshoofd voor aanbevolen inhoud).

Tijdens de HLM

 • iRAP CEO Rob McInerney en Global Projects Director Julio Urzua zullen aanwezig zijn op de HLM om ministers te ontmoeten en het succes en de kansen van veiligere wegen voor landen te delen. Ministeriële bijeenkomsten met iRAP kunnen tijdens het evenement worden geregeld via Global Program and Communications Manager Judy Williams via e-mail judy.williams@irap.org.
 • Houd de HLM in de gaten, en in het bijzonder de verklaring van uw regering, als zij die aflegt VN-web-tv. Houd er rekening mee dat zelfs als uw staatshoofd of minister niet aanwezig is, de permanente missie van uw land bij de VN dat wel kan zijn.
 • Registreer eventuele toezeggingen over veiliger wegen of gedeelde informatie, en door wie, die kan worden opgevolgd.

Na de HLM

 • Volg eventuele toezeggingen in de verklaringen op. Ondersteun partners en overheden bij het benutten van het Mondiale Plan om nationale en lokale actieplannen te ontwikkelen en uit te voeren om wegen met een hoog risico te elimineren.

Veel Gestelde Vragen

 • Hoe kan ik de HLM bekijken?

De HLM zal live worden uitgezonden op UN Web TV HIER.

 • Heeft mijn staatshoofd een uitnodiging ontvangen voor het HLM?

Er zijn geen formele uitnodigingsbrieven geweest zoals de VN-resolutie 74/299 Verbetering van de mondiale verkeersveiligheid is de formele uitnodiging aan alle lidstaten. De voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN heeft een officiële brief uitgegeven aan alle permanente missies bij de VN, die u kunt lezen HIER.

 • Hoe nemen de lidstaten contact op met hun permanente missie bij de VN?

De contactgegevens van alle permanente missies vindt u in het VN-blauwboek HIER.

 • Kan ik naar de HLM?

In mei 2022 werd een speciaal accreditatieproces voor NGO's uitgevoerd. De aanvragen voor accreditatie zijn nu gesloten en succesvolle aanvragen worden op de hoogte gebracht. De lijst met NGO's en andere maatschappelijke organisaties die geaccrediteerd zijn, vindt u hier HIER.

NGO's die lid zijn van ECOSOC kunnen deelnemen via hun ECOSOC-lidmaatschap.

Merk op dat de bijeenkomst in de eerste plaats gericht is op de permanente missies van de lidstaten bij de VN, staatshoofden en ministers. Om de aanwezigheid van staatshoofden en/of ministeriële delegaties te registreren, wordt u geadviseerd contact op te nemen met de Permanente Missie van uw land en de namen van de delegaties door te geven. De missie zal de lijst vervolgens indienen via het e-Delegate-systeem van de VN en er zullen passen worden afgegeven. Neem voor ondersteuning bij visumaanvragen contact op met uw buitenlandse ambassade.

De deelname wordt georganiseerd via de VN-voorzitter van het kantoor van de Algemene Vergadering en de WHO. iRAP is niet betrokken bij het proces of de selectie.

 • Is mijn aanvraag voor accreditatie voor NGO's geaccepteerd?

Controleer de link HIER om te zien of uw organisatie in de lijst voorkomt. De volgende stappen moeten worden vermeld in de e-mail die u heeft ontvangen met betrekking tot uw accreditatie. iRAP is niet betrokken bij het registratieproces en kan daarom geen visumondersteuningsbrieven verstrekken. Wij raden u aan contact op te nemen met de organisatoren via de e-mail die u heeft ontvangen over uw accreditatie.

 • Kan iRAP financiële steun bieden aan partners om deel te nemen?

Er zijn geen subsidies van iRAP om de deelname van partners te ondersteunen.

 • Waar kan ik een programma voor de HLM vinden?

De HLM zal bestaan uit een openingsgedeelte, een plenair gedeelte, maximaal drie thematische paneldiscussies met meerdere belanghebbenden en een kort slotgedeelte. Het programmaoverzicht is beschikbaar HIER..

 • Zal het HLM resulteren in een politieke verklaring?

Ja. De voorzitter van de Algemene Vergadering heeft leiding gegeven aan de voorbereiding van en de onderhandelingen over de Mondiale Politieke Verklaring. Lees de politieke verklaring die inmiddels is goedgekeurd en tijdens de openingssessie zal worden aangenomen HIER. De sterkste mogelijkheden om het beleid en de implementatie te beïnvloeden liggen op nationaal niveau bij uw nationale overheden, waarbij u gebruik kunt maken van het HLM.

 

Meer informatie over de HLM en het plan van iRAP voor het decennium

 • Lezen meer over de bijeenkomst op hoog niveau HIER.
 • Concept aantekening voor de HLM inclusief agenda HIER.
 • Vind de VN-resolutie 74/299 Verbetering van de mondiale verkeersveiligheid HIER.
 • Vind de VN-resolutie 75/308 Somgaan met, Modaliteiten, format en organisatie van de bijeenkomst op hoog niveau over het verbeteren van de mondiale verkeersveiligheid HIER.
 • Zie meer over iRAP's vroege HLM-oproep tot actie HIER.
 • Lezen hoe veiliger weginfrastructuur verschijnt in het Global Plan en iRAP ondersteunt landen om risicovolle wegen te elimineren HIER.
 • Zien iRAP's plan voor het decennium van actie voor Verkeersveiligheid HIER.
Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!