Selecteer een pagina

Investeringen in de Filipijnen benutten

Investeringsplannen voor veiligere wegen op netwerkniveau bieden een manier om bestaande investeringen in de verkeersveiligheid te benutten.

Met financiële steun van de Global Road Safety Facility hebben het Filippijnse ministerie van Openbare Werken en Snelwegen (DPWH) en de Automobile Association of the Philippines (AAP) iRAP-beoordelingen uitgevoerd van ongeveer 3.000 km aan nationale wegen. Hoewel deze iets minder dan 10% aan nationale wegen vertegenwoordigen, vervoeren ze bijna 30% aan verkeer. Het meest alomvattende plan dat in het kader van het project werd ontwikkeld, identificeerde investeringen van in totaal $150 miljoen, die naar schatting 27.000 doden en ernstig gewonden in twintig jaar zouden kunnen voorkomen.

Door complementaire doelstellingen te identificeren met projecten die zo uiteenlopend zijn als de door de Millennium Challenge Corporation (MCC) gefinancierde verbeteringen van wegen in Samar, het fonds voor 'extra trottoirbreedte' voor motorvoertuigen en het black spot-programma, kunnen mogelijkheden worden gecreëerd om de bestaande financiering te benutten om de meerderheid van de wegen te implementeren. veiligheidsaanbevelingen werden geïdentificeerd. Hoewel het fonds voor 'extra trottoirbreedte' specifiek is ontworpen om de wegcapaciteit te vergroten, bleek uit het iRAP-project bijvoorbeeld dat door het verbeteren van de inhaalfaciliteiten, en daarmee het risico op frontale botsingen te verminderen, ook aanzienlijke veiligheidsvoordelen zouden worden behaald door de constructie van extra rijstroken op delen van het netwerk.

Als gevolg van het succes van het eerste project op de Filippijnen werd een tweede fase van de beoordelingen gefinancierd door het overzeese hulpprogramma van de Australische regering, AusAID.

 

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands