Selecteer een pagina

Persbericht: De weg naar veiligheid vrijmaken: #ClaimingOurSpace en onze stem verheffen – Jeugdoverleg 2023 

Jonge leiders van over de hele wereld hebben een opwindende nieuwe activiteit ontworpen om de stem van hun leeftijdsgenoten vast te leggen. De Global Youth Coalition for Road Safety (GYC) heeft haar nieuwste online #ClaimingOurSpace-campagne gelanceerd met als slogan ‘The Way We…’, een oproep aan jonge mensen om uiting te geven aan de manier waarop zij momenteel over de wegen en steden in de wereld navigeren en hoe ze willen dat het verandert. Door middel van een innovatief nieuw overleg wil de GYC weten hoe jongeren denken over mobiliteit, de manier waarop deze moet worden verbeterd en de manier waarop zij zich de bestrijding van hun grootste dodelijke verkeersongevallen voorstellen.

De GYC is een diverse organisatie die ruim 1700 jongeren in meer dan 120 landen vertegenwoordigt. Deze jonge leiders ervaren dagelijks onveilige mobiliteit. De GYC heeft tot doel de realiteit van jongeren op het gebied van verkeersveiligheid te begrijpen om beter aan hun genuanceerde behoeften te voldoen en het beleid op lokaal en mondiaal niveau te beïnvloeden op manieren die hun ervaringen ter plaatse weerspiegelen. Dit zal gebeuren via de Mondiaal Jeugdoverleg 2023 – een unieke online enquête die deelnemers meeneemt op een reis om hun ervaringen vast te leggen tijdens het navigeren over de wegen van de wereld.

OPROEP TOT ACTIE

De campagne is geïnitieerd door de GYC en YOURS, in samenwerking met UNICEF en 18 andere organisaties als verspreidingspartners. Het wordt gefinancierd door de FIA Foundation en TotalEnergies in het kader van het TotalEnergies Foundation-programma, en benadrukt dat de betrokkenheid van jongeren niet slechts een selectievakje is, maar eerder de drijvende kracht achter innovatieve oplossingen op het gebied van verkeersveiligheid, waarbij anderen worden uitgenodigd om mee te werken aan het bouwen van een veiligere en duurzamere wereld naast jonge leiders.

Het nodigt jongeren van 15 tot 35 jaar van waar ook ter wereld uit Neem deel aan de consultatie door een interactief formulier in te vullen online enquete om unieke inzichten te verzamelen en te verzamelen die het toekomstige werk van de GYC zullen helpen vormgeven, en om beleidsdocumenten te formuleren die jonge leiders in staat zullen stellen verandering op lokaal niveau te eisen en te realiseren. Eerder overleg door de GYC heeft geleid tot belangrijke beleidsdocumenten die jongeren hebben geholpen campagnes in de gemeenschappen te leiden.

Raquel Barrios, uitvoerend directeur van YOURS, zei: “We weten dat verkeersongevallen al meer dan tien jaar de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren zijn. Bij YOURS beweren we dat jongeren betrokken moeten worden bij het ontwerpen, uitvoeren en herzien van het verkeersveiligheidsbeleid om deze plaag aan te pakken. De #ClaimingOurSpace-campagne is een tastbaar voorbeeld van hoe de stemmen van jongeren zullen worden verzameld via innovatieve hulpmiddelen om iedereen die betrokken is bij het horen van de stem van de jeugd beter te informeren. Deze raadpleging zal opnieuw een generatie jongerenmeningen vertegenwoordigen, en we zullen regeringen, besluitvormers en beleidsmakers uitnodigen om de uitkomsten systematisch te integreren in het verkeersveiligheidsbeleidsproces; onze inspanningen om een intergenerationele dialoog op te bouwen en #50by30 te bereiken.”

Samenwerkende partner UNICEF merkte op: “UNICEF gelooft dat wanneer jonge mensen bijdragen aan sociale verandering, hele gemeenschappen hiervan profiteren. Jongeren hebben het recht om gehoord te worden en het recht om invloed uit te oefenen op zaken die hen aangaan – inclusief het recht op veiligere wegen en reizen. De #ClaimOurSpace-campagne en het jongerenoverleg zullen inzichten en input van jonge mensen over de hele wereld verzamelen die wereldleiders voorrang kunnen geven als onderdeel van hun strategieën en verplichtingen ten aanzien van #RethinkMobility, verkeersveiligheid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.” zegt Joanne Vincenten, Global Lead, Child Injury Prevention, UNICEF New York. UNICEF is een samenwerkingspartner in deze campagne.

De waardevolle inzichten die tijdens de consultatie zijn verzameld, zullen worden gebruikt om mondiale en lokale beleidsmakers te beïnvloeden en te adviseren strategieën om #RethinkMobiliteit. Deze inspanningen zullen de wereldleiders verder oproepen om mechanismen te installeren die de kracht van jeugdperspectieven en hun unieke rol in het hervormen van het mobiliteitslandschap erkennen.

Het invullen van het consult is kort en duurt ongeveer 7 minuten. Er wordt gebruik gemaakt van interactieve en hersenvriendelijke methoden waarmee deelnemers aan het consultatie de verkeersveiligheid kunnen verbinden met andere ontwikkelingsproblemen die zij waarnemen en ervaren. Jeugdleiders die de consultatie voltooien, zullen worden uitgedaagd om mobiliteit in een ander licht te zien, door het verkeersveiligheidsvraagstuk te verbinden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), de Veilige Systeembenadering en andere belangrijke strategische mondiale plannen. Neem hier het consultatiegesprek.

De resultaat van het raadplegingsproces zal informeren a reeks aanbevelingen voor beleidswijzigingen voor beleidsmakers die de verkeersveiligheidsbehoeften van jongeren en andere kwetsbare weggebruikers voorop stellen.

-EINDE-

OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE

Over het Overleg 2023: Dit is de derde editie van de mondiale jongerenraadplegingen en bevat interactieve en informatieve video's, infographics en gerichte en algemene vragen om inzichten voor jongeren over verkeersveiligheid te verzamelen. Deze campagne en het consultatieproces dagen ons uit om ons een wereld voor te stellen waarin verkeersveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, waar mobiliteit voor iedereen toegankelijk is en waar onze transportsystemen duurzamer, efficiënter en groener zijn.

Over Verkeersveiligheid & Duurzame Mobiliteit: Verkeersongevallen zijn de oorzaak belangrijkste moordenaar van jongeren tussen 5 en 29 jaar. DE JOUWE Jeugd voor Weg Veiligheid en andere belanghebbenden werken eraan om ervoor te zorgen dat dit de laatste generatie is die te maken krijgt met verkeersgewonden (RTI's) als hun grootste mondiale bedreiging voor de volksgezondheid. Jongeren hebben verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit geëist en geleverd door middel van campagnes, belangenbehartigingsacties om het beleid te beïnvloeden, capaciteitsontwikkeling, intergenerationele samenwerking en andere betekenisvolle tactieken voor jongerenbetrokkenheid.

Voor mediavragen:
Contactpersoon: John Mwikwabe, Sr. Projectmanager, UW
E-mail: John@youthforroadsafety.org CC. Coalition@youthforroadsafety.org

PARTNERS ACHTER DE CAMPAGNE

 Mondiale jongerencoalitie voor verkeersveiligheid: De Global Youth Coalition for Road Safety is een mondiaal netwerk van jongeren en jongerenorganisaties die zich inzetten voor het bevorderen van de verkeersveiligheid en het pleiten voor veilige mobiliteit. De coalitie werkt onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat jongeren een stem hebben bij het vormgeven van verkeersveiligheidsbeleid en -initiatieven wereldwijd. https://www.claimingourspace.org

YOURS-Jeugd voor Verkeersveiligheid: YOURS-Youth for Road Safety is een wereldwijde organisatie die zich richt op het empoweren van jongeren om leiding te geven en actie te ondernemen op het gebied van verkeersveiligheid. Door middel van voorlichting, belangenbehartiging en betrokkenheid probeert YOURS de impact van verkeersongevallen op jongeren te verminderen. www.youthforroadsafety.org

UNICEF: UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, is een toonaangevende mondiale organisatie die zich inzet voor het beschermen en bevorderen van de rechten en het welzijn van kinderen wereldwijd. UNICEF werkt in meer dan 190 landen om ervoor te zorgen dat elk kind een veilige en gezonde jeugd heeft. www.unicef.org

Stichting FIA: De FIA Foundation is een onafhankelijke, in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde liefdadigheidsinstelling die een internationaal activiteitenprogramma ondersteunt ter bevordering van veilige wegen, schone lucht en klimaatactie. www.fiafoundation.org

Over TotalEnergies: TotalEnergies is een mondiaal multi-energiebedrijf dat energieën produceert en op de markt brengt: olie en biobrandstoffen, aardgas en groene gassen, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De ruim 100.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en toegankelijker wordt voor zoveel mogelijk mensen. TotalEnergies is actief in bijna 130 landen en stelt duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen aan het welzijn van mensen. www.totalenergies.com

TotalEnergies Foundation-programma: Het TotalEnergies Foundation-programma brengt de initiatieven van algemeen belang samen die elke dag wereldwijd worden uitgevoerd door TotalEnergies en haar dochterondernemingen. Via het programma wil TotalEnergies bijdragen aan de vitaliteit van de gastgemeenschappen en -regio's, met speciale aandacht voor jongeren. Het bedrijf werkt samen met partners op vier prioriteitsgebieden: Inclusie en onderwijs; Verkeersveiligheid; Klimaat, kustgebieden en oceanen; en Culturele Dialoog & Erfgoed. Het mobiliseert ook zijn werknemers door hen de kans te geven elk jaar maximaal drie dagen van hun werktijd te besteden aan initiatieven van algemeen belang. TotalEnergies Foundation draagt zo bij aan de burgerschapsbetrokkenheid van het bedrijf. https://fondation.totalenergies.com/

Verspreidingspartners: Speciale gezant van de Verenigde Naties voor verkeersveiligheid, VN-verkeersveiligheidsfonds, AIP Foundation, Global Road Safety Partnership, International Road Assessment Programme (iRAP), Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport (EASST), Global Alliance of NGOs for Road Safety, International Road Federation (IRF) ), Youth Art Movement Uganda (YAMU), Indian Road Safety Campaign, Traffic Reforms and Advocacy Experts (TRAX) Verkeersveiligheid NGO India, The NADA Foundation for Safer Egyptians Roads (NADA), UZIMA ARI OEGANDA, GREENLIGHT Initiative, Nationale Organisatie voor Jeugd Veiligheid (NOYS), sterrenwaardering voor scholen en verkeersveiligheidspioniers (RSP).

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!