Selecteer een pagina

In Litouwen is onlangs een pilotstudie van 50 km en capaciteitsopbouw voltooid, die de eerste iRAP-beoordeling in het land vertegenwoordigt.

De pilot richtte zich op twee wegvakken van snelweg en hoofdwegen. Uit de resultaten bleek dat de geselecteerde secties meestal tussen de 2 en 3 sterren scoorden, waarbij snelheid een belangrijke factor was die het ongevalsrisico verhoogt. De snelheidslimiet op snelwegen en hoofdwegen in Litouwen bedraagt respectievelijk 130 km/u en 90 km/u.

Er werd een training gegeven aan vertegenwoordigers van de Agentschap voor vervoerscompetentie afdeling, Ministerie van Transport en Communicatie onder leiding van de Britse RAP-host, de Stichting Verkeersveiligheid (RSF). De training zal het ministerie in staat stellen toekomstige beoordelingen en analyses van investeringsplannen uit te voeren om verbeteringen aan de wegeninfrastructuur te informeren om levens te redden.

RSF-uitvoerend directeur Suzy Charman, die de training leidde, zei: “Veilige weginfrastructuur en snelheden zijn belangrijke componenten van het veilige systeem, samen met veilige voertuigen en veilig weggebruikersgedrag. We hopen dat deze eerste beoordeling en de nieuwe iRAP-capaciteit in het land de Litouwse infrastructuurstrategie en investeringsaanpak in de komende jaren tot 2030 zullen helpen bepalen.”

Litouwen werd toegekend vorig jaar de Road Safety Performance Index (PIN) Award van de European Transport Safety Council (ETSC)., als erkenning van grote verbeteringen op het gebied van de verkeersveiligheid in de periode 2011-2021. Van de Europese landen die door ETSC werden gevolgd, was Litouwen het enige EU-land dat het aantal verkeersdoden in die periode halveerde.

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de verkeersveiligheid in Litouwen ligt bij het ministerie van Transport en Communicatie, ondersteund door de Litouwse Transport Safety Administration en de Litouwse Road Administration.

Volgens het ministerie stierven in 2022 120 mensen op de Litouwse wegen, het laagste aantal verkeersdoden in de hele onafhankelijkheidsperiode. Vorig jaar waren er 43 verkeersdoden per miljoen inwoners, een cijfer dat de afgelopen jaren voor het eerst overeenkwam met het gemiddelde van de Europese Unie (EU).

In 2020 heeft het ministerie het Verkeersveiligheidsprogramma ‘Vision Zero’ geïntroduceerd. Het programma heeft tot doel om in 2050 nul verkeersdoden in het land te realiseren. Voor 2030 is een nieuwe tussendoelstelling gesteld om het aantal verkeersdoden te halveren ten opzichte van 2020.

De Nationale Strategie voor de Ontwikkeling en het Onderhoud van Wegen uit 2035 schetst de ontwikkelingsplannen voor de lange termijn voor de nationale wegen van het land, inclusief modernisering van vitale snelwegen, substantiële verbetering van de toestand van wegen en meer dan 70 bruggen, de bestrating van 1.900 km onverharde wegen en het elimineren van van gevaarlijke kruispunten.

De ontwikkeling van de fietspadinfrastructuur is een prioriteit met de upgrade van 350 km aan bestaande paden en de aanleg van 600 km aan nieuwe paden, waardoor de lengte van het padennetwerk in woonwijken met bijna 50% wordt vergroot.

Ook zullen er dringende reparaties worden uitgevoerd aan ruim 1.700 oversteekplaatsen voor voetgangers, met als doel om in 2024 onveilige oversteekplaatsen voor voetgangers op wegen van nationaal belang te elimineren.

Litouwen nam het voorzitterschap van het International Transport Forum op zich in mei een intergouvernementele organisatie met 66 lidstaten. Het fungeert als denktank voor transportbeleid en organiseert de jaarlijkse top van transportministers.

Toen hij het voorzitterschap van de ITF-ministerraad op zich nam, zei minister van Transport en Communicatie Marius Skuodis: “Dit dient als erkenning van de geloofwaardigheid van Litouwen en de positie van onze transportsector op het wereldtoneel. Een dergelijke status zal de transformatie van de transportsector versnellen met geavanceerde technische en managementoplossingen. Tegelijkertijd biedt dit een unieke kans voor Litouwse bedrijven, de transportgemeenschap, maar ook voor experts en onderzoekers om de innovatieve oplossingen van het land op bredere schaal te presenteren en duurzame partnerschappen met internationale collega’s te ontwikkelen.”

Volgens iRAP's VeiligheidsinzichtenverkennerHet behalen van VN-doelstelling 4 voor meer dan 75% aan reizen op 3-sterren- of betere wegen voor alle weggebruikers in het land in 2030 kan naar schatting 11.352 doden en ernstig gewonden besparen gedurende de 20-jarige levensduur van wegwerkzaamheden met economisch voordeel van $3,7 miljard USD aan de Litouwse economie.

Credit afbeeldingen: Pexels Kestutis Paskevicius

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!