Selecteer een pagina

INSCHRIJVING GEOPEND
DATUM: 
12 APRIL
TIJD: 13.00 – 14.00 uur (CET)
Gratis

Wie moet aanwezig zijn: Dit webinar is bedoeld voor wegbeheerders, wegontwerpers, ingenieurs, adviseurs en verkeersveiligheidsprofessionals die betrokken zijn bij wegontwerp, exploitatie, onderhoud en beleid.

Invoering:

De Richtlijn inzake het beheer van de veiligheid van weginfrastructuur (2008/96/EG, ook bekend als de RISM-richtlijn) definieert procedures om de veiligheid van de trans-Europese wegeninfrastructuur (TEN-T) te garanderen en het aantal doden en ernstig gewonden te verminderen.

Op onder meer 16 december 2019 is een wijziging van de richtlijn in werking getreden. Aanbevelingen duidelijk vermeld in artikel 5 de noodzaak voor de lidstaten om tegen 2024 de eerste netwerkbrede verkeersveiligheidsbeoordeling van snelwegen en hoofdwegen uit te voeren, en regelmatig daarna.” Volgens deze richtlijn zal het beoordelen van de verkeersveiligheid met behulp van risicokartering en veiligheidsrangschikking van het netwerk “een betere identificatie mogelijk maken van weggedeelten waar de kansen om de veiligheid te verbeteren het grootst zijn en waar gerichte interventies de grootste verbeteringen zouden moeten opleveren.”

Deze aanbeveling gaat samen met doelstellingen 3 en 4 van de Global Road Safety Performance Targets van de VN, die binnen deze doelstellingen de internationale protocollen iRAP hebben aangenomen, die ervoor zorgen dat alle nieuwe wegen worden aangelegd volgens een standaard van drie sterren of beter voor alle weggebruikers (doelstelling 3), en meer Tegen 2030 wordt voor alle weggebruikers meer dan 75% gereisd op het equivalent van 3-sterrenwegen of betere wegen (Doelstelling 4). Daarom zijn de meetgegevens van het Road Assessment Program (RAP) aanbevolen voor gebruik door de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de FIA Foundation en andere toonaangevende instellingen.

Voor dit lunchgesprek hebben wij uitgenodigd Samar Aboeraad, iRAP's specialist voor veiligere reizen voor Europa en Assoc. Prof. Marko Ševrović, Ph. D, Expert voor de EU in de Experts Group for Road Infrastructure Safety (EGRIS) die de verschillende aspecten van de implementatie van de RISM-richtlijn behartigt.

Beide experts zullen de verschillende aspecten van de RISM-richtlijn presenteren en met de deelnemers bespreken, hoe deze in de verschillende Europese landen is geïmplementeerd en hoe de iRAP-methodologie en -instrumenten daarmee verband houden. Het webinar zal interactieve componenten bevatten waar de deelnemers hun kennis en behoeften met betrekking tot de toepassing van de richtlijn kunnen delen.

Gastspreker - Samar Abouraad, iRAP's Safer Journeys Specialist voor Europa

Samar Abouraad versterkte eerder dit jaar het iRAP-team als 'Safer Journeys Specialist for Europe'. Een deel van haar missie is het zorgen voor de voortdurende ontwikkeling van partnerschappen, programma's en projecten die de eliminatie van risicovolle wegen in de regio ondersteunen.

Samar is civiel ingenieur en senior verkeersveiligheidsspecialist. Ze is een verkeersveiligheidsgecertificeerd auditor met gespecialiseerde kennis op het gebied van veilige mobiliteit en verkeersveiligheidsbeleid, multisectorale partnerschappen, handhaving van de verkeerswetgeving, capaciteitsopbouw, analyse van ongevallengegevens, veilig ontwerp van wegen en snelwegen, en multimodale stedelijke mobiliteitsplanning.

Ze brengt bijna 30 jaar ervaring mee op het gebied van verkeersveiligheid in lage-, midden- en hoge-inkomenslanden, onder meer als senior adviseur bij het Global Road Safety Partnership, senior expert bij de Wereldbank en de Europese Unie, en in rollen bij AECOM en EGIS.

Samar spreekt Engels, Frans en Arabisch en is gevestigd in Genève.

U kunt contact met haar opnemen via e-mail op samar.abouraad@irap.org

Gastspreker - Marko Sevrovic, Senior Verkeersveiligheidsexpert, European Institute of Road Assessment

Assoc. Prof. Marko Ševrović, Ph. D. is een ervaren projectleider, erkende verkeersveiligheidsauditor, erkend wegtransportingenieur en is gecertificeerd door International Road Assessment Programme voor wegonderzoek, wegattribuutcodering en analyse en rapportage. Hij heeft 18 jaar professionele ervaring als specialist op het gebied van verkeersveiligheid en transportplanning (verkeersveiligheidsaudits, iRAP-methodologie, EuroRAP/iRAP-projecten, transportplanning, ontwerp van weginfrastructuur) en 13 jaar ervaring als teamleider in veiligheidsprojecten voor weginfrastructuur. Hij is betrokken geweest bij talrijke binnenlandse verkeersveiligheidsbeoordelingsprojecten van rijkswegen en snelwegen in Kroatië, evenals bij een groot aantal internationale verkeersveiligheidsbeoordelingsprojecten, waaronder iRAP Star Rating en Road Safety Audit van wegen in Bosnië en Herzegovina, Moldavië en Qatar. , Senegal, Libanon, Engeland, Ghana, Kenia en Ethiopië.

Marko heeft 5 jaar professionele ervaring als gecertificeerde verkeersveiligheidsauditor, bijvoorbeeld: co-auteur van Kroatische verkeersveiligheidsaudithandleidingen en trainingsprogramma-syllabus, fulltime docent op de nationale RSI/RSA-cursus en 16 jaar leservaring en een actieve betrokkenheid in wetenschappelijke en professionele activiteiten. Hij is Fellow van het Royal Institute of Navigation (RIN, Londen, VK) en lid van de Kroatische kamer van verkeersingenieurs – kaartingenieur (sinds 2012).

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!