Selecteer een pagina

Er is een openbare raadpleging gaande om informatie te verstrekken over maatregelen om de verkeersveiligheid in Malta te verbeteren, na de aankondiging door de regering van een alomvattend actieplan en een iRAP-beoordeling uitgevoerd door Vervoer Malta en ondersteund door de Europese Investeringsbank (EIB) En EuroRAP partners vorig jaar.

Minister van Transport, Infrastructuur en Kapitaalprojecten Aaron Farrugia kondigde het actieplan in december aan, inclusief een aantal maatregelen die in 2023 ingaan, waaronder:

  • De herziening van de Verkeersveiligheidsstrategie tot 2030;
  • Het waarborgen van het veiligheidselement bij wegeninfrastructuurprojecten;
  • De oprichting van een commissie voor transportveiligheidsonderzoek;
  • De versterking van de Verkeersveiligheidsraad als adviseur voor de regering, waarbij zijn structuur en rol deel gaan uitmaken van de Maltese wetten;
  • Verhoogde handhaving en strengere boetes;
  • Een cultuurverandering die vanaf jonge leeftijd wordt bevorderd en nauwere samenwerking met onderwijsinstellingen; En
  • Educatieve en informatiecampagnes.

Hij vertelde dat er een witboek over de oprichting van een Transportveiligheidsonderzoekscommissie werd gepubliceerd voor openbare raadpleging en dat de maatregelen in detail werden uitgelegd.

Het consultatiebureau is nu open tot 15 februari, met feedback welkom bij consultaties.mtip@gov.mt

Verkeersveiligheid en de verbetering van wegen zijn prioriteiten voor Malta.

In lijn met een nieuwe Europese Richtlijn Verkeersveiligheidsinfrastructuurveiligheid (RISM).heeft de transportautoriteit Transport Malta in 2022 het Safer Transport Platform van de EIB om hulp gevraagd. Platform voor veiliger transport — Advies over verkeersveiligheid is een initiatief gelanceerd door de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank als toegangspoort tot technische bijstand en advies bij het vinden van financiering voor verkeersveiligheidsprojecten.

EIB-experts en externe consultants, gemobiliseerd door de European Investment Advisory Hub het bestaande systeem voor het beheer van de verkeersveiligheid herzien in Malta en de Hub hebben een raamwerk geboden voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsbeoordelingen, inclusief eisen op het gebied van opleiding en kennisopbouw.

De opdracht omvatte onder meer het testen van een 160 kilometer lange netwerkbrede iRAP-beoordeling, het bepalen van de veiligheid van de infrastructuur op de Maltese hoofdwegen en het ontwikkelen van een plan om te investeren in de verkeersveiligheidsinfrastructuur.

Van rechts naar links: EuroRAP-vertegenwoordiger Suzy Charman, uitvoerend directeur van de Roadway Safety Foundation, VK; Kevin Cheung, senior ingenieur, EIB; en lokale partners bespreken verkeersveiligheidsplanning op Malta, juni 2022

CEO van Transport Malta Brig. Jeffrey Curmi presenteert op de iRAP-projectvergadering van de EIB

Malta zakenweekblad ging over de persconferentie van minister Farrugia in december, waarin hij zijn advies rapporteerde dat verkeersveiligheid bovenaan de agenda van de regering staat en dat we richting Vision Zero moeten evolueren, een visie die Malta samen met een aantal andere landen tijdens het Maltese voorzitterschap heeft onderschreven via de Malta-verklaring.

“Iedereen zou een rol en verantwoordelijkheid moeten hebben om deze doelen te bereiken, inclusief de overheid, autoriteiten, automobilisten en voetgangers. Samen moeten we ervoor zorgen dat onze wegen veilig zijn. Voor mij zijn slachtoffers van verkeersongevallen niet simpelweg getallen, maar personen met families erachter”, aldus minister Farrugia.

Veiligheidsonderzoeksdeskundige dr. Kevin Ghirxi zei dat de regering werkt aan de oprichting van een permanente, onafhankelijke Transport Safety Investigation Commission. De commissie zal bestaan uit drie bureaus, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsonderzoek naar lucht-, zee- en wegongevallen.

CEO van Transport Malta Brig. Jeffrey Curmi legde uit dat hoewel de verkeersveiligheidsstrategie eind 2024 afloopt, de autoriteit al is begonnen met werken aan een nieuwe strategie tot 2030. “Er is al begonnen met werken zodat, afgezien van het blijven implementeren van maatregelen die nog steeds van toepassing zijn vanaf de huidige strategie worden ook aanvullende maatregelen geïmplementeerd en is de weg voor een nieuwe strategie geëffend. Een voorbeeld hiervan is een proces dat op gang is gekomen en ons in staat heeft gesteld nuttige informatie te verzamelen die de verkeersveiligheidsstrategie 2024-2030 helpt versterken”, aldus de heer Curmi.

Ivan Falzon, CEO van Infrastructure Malta, verklaarde: “Veiligheid mag geen op zichzelf staand woord zijn; het is een cultuur. We hebben een collectieve inspanning nodig om de veiligheidsvoorzieningen te garanderen in alles wat we ontwerpen en doen.”

De steun van EIB- en EuroRAP-partners is van cruciaal belang geweest om de transportautoriteit te helpen haar doelstellingen te bereiken.

Volgens iRAP's Veiligheidsinzichtenverkenner Het behalen van de VN-doelstellingen 3 en 4 voor meer dan 75% aan reizen op 3-sterren- of betere wegen voor alle weggebruikers in het land tegen 2030 kan naar schatting 1.261 levens en ernstige verwondingen redden gedurende de 20-jarige levensduur van wegbehandelingen met een economische voordeel van USD$654,7 miljoen – $4,1 voor elke bestede $1.

Referentie artikelen:

Afbeelding tegoed: Polina Kovaleva, Pexels en RSF

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!