ViDA

Tất cả dữ liệu khảo sát đường iRAP được thu thập trên khắp thế giới, được xử lý thông qua ViDA, cơ sở dữ liệu trung tâm của chúng tôi.

Nó dễ sử dụng và chứa các kết quả từ gần 1.000.000 km đánh giá đường. Bạn có thể sử dụng nó để tạo ra sự tiết kiệm cuộc sống Xếp hạng saoKế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn. Một trong những điều tuyệt vời về ViDA là nó sử dụng 'con sâu rủi ro' để phân đoạn đường thành các mức độ rủi ro khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhắm mục tiêu đầu tư để mang lại lợi nhuận lớn nhất cho những người được cứu sống và ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng.

Chúng tôi liên tục cập nhật ViDA để làm cho nó trở nên linh hoạt và dễ sử dụng hơn nữa.

 

Bạn có thể đăng ký sử dụng ViDA miễn phí

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này