Trung tâm Truyền thông

Chuyện gì đang xảy ra - và các công cụ truyền thông hỗ trợ bạn

 

 

iRAP tạo ra nhiều nguồn thông tin liên lạc, tài liệu thông tin và kỹ thuật để hỗ trợ những người hành nghề an toàn đường bộ, chuyên gia truyền thông và những người ủng hộ an toàn đường bộ nhằm thúc đẩy sự nghiệp của những con đường an toàn hơn trên toàn thế giới.

Thông tin là một trong những công cụ chính của chúng tôi trong chiến dịch vì những con đường an toàn hơn. Mỗi người mới cam kết hỗ trợ những con đường an toàn hơn sẽ giúp cứu sống nhiều người!  Nhấp vào liên kết có liên quan bên dưới để truy cập thông tin truyền thông và phương tiện chính.

Print Friendly, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này