Chọn trang

Trung tâm Truyền thông

Chuyện gì đang xảy ra - và các công cụ truyền thông hỗ trợ bạn

 

 

iRAP tạo ra nhiều nguồn thông tin liên lạc, tài liệu thông tin và kỹ thuật để hỗ trợ những người hành nghề an toàn đường bộ, chuyên gia truyền thông và những người ủng hộ an toàn đường bộ nhằm thúc đẩy sự nghiệp của những con đường an toàn hơn trên toàn thế giới.

Thông tin là một trong những công cụ chính của chúng tôi trong chiến dịch vì những con đường an toàn hơn. Mỗi người mới cam kết hỗ trợ những con đường an toàn hơn sẽ giúp cứu sống nhiều người!  Nhấp vào liên kết có liên quan bên dưới để truy cập thông tin truyền thông và phương tiện chính.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này