Chọn trang

Loại - Hướng dẫn khảo sát iRAP

Sổ tay hướng dẫn này trình bày các hướng dẫn về việc thu thập dữ liệu khảo sát đường bộ, là một phần của quá trình tạo Xếp hạng Sao và Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn (SRIP).

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt