Chọn trang

Loại - Hệ thống kiểm tra iRAP - Đặc điểm kỹ thuật công nhận

Đặc điểm kỹ thuật này đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra để đạt được công nhận iRAP, liên quan đến hệ thống khảo sát và mã hóa đường được sử dụng như một phần của quá trình sản xuất Xếp hạng sao và Kế hoạch đầu tư cho đường an toàn hơn (SRIP).

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt