Cách chúng tôi có thể giúp

Đây là cách iRAP có thể giúp bạn cứu sống

iRAP hoạt động trên cơ sở toàn cầu và khu vực để thúc đẩy cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn, giúp cứu người và ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng.

Chúng tôi đạt được điều này thông qua công tác vận động chính sách, quan hệ đối tác với những người quản lý mạng lưới đường bộ, cung cấp số liệu toàn cầu để đo lường hiệu suất an toàn, hỗ trợ cho các dự án và cung cấp phần mềm miễn phí cho phép thực hiện các đánh giá đường bộ.

Các cải tiến đường mà chúng tôi giúp phát triển nhằm tối đa hóa việc giảm chấn thương trên đường. Hơn 1.000.000 km đường hiện đã được các đối tác đánh giá bằng phương pháp iRAP, mở đường cho nhiều con đường được nâng cấp và cứu người.

Các chỉ số iRAP đã được các chính phủ quốc gia, chính quyền tiểu bang và địa phương, ngân hàng phát triển, câu lạc bộ vận động và khu vực tư nhân chấp nhận và sử dụng. Chúng được khuyến khích sử dụng bởi Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ FIA và các tổ chức hàng đầu khác. Cơ sở hạ tầng đường toàn cầu Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) cung cấp hướng dẫn rõ ràng và có thể đo lường để đạt được Mục tiêu 3 và 4 của LHQ.

Phương pháp cứu người của chúng tôi đã được phát triển bởi các tổ chức và nhà nghiên cứu an toàn đường bộ hàng đầu thế giới. Bản đồ rủi ro toàn cầu và tiêu chuẩn xếp hạng sao về an toàn cơ sở hạ tầng được điều chỉnh độc lập bởi Ủy ban kỹ thuật toàn cầu, và sự đổi mới địa phương của các đối tác được khuyến khích thông qua Khuôn khổ Đổi mới của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác của mình để phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các công cụ dựa trên bằng chứng để cung cấp thông tin và định hình đầu tư an toàn đường bộ trên con đường giảm một nửa số ca tử vong và thương tích trên đường và cuối cùng đạt được Vision Zero. Bằng cách này, kiến thức chuyên môn được chia sẻ cởi mở trên toàn thế giới khi chúng ta cùng nhau hợp tác để tạo ra một thế giới không có những con đường rủi ro cao.

Chúng tôi làm việc cùng với các đối tác ở các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình và cao. Chúng tôi làm việc trong môi trường thành thị và nông thôn. Chúng tôi làm việc ở các quốc gia có nhiều dữ liệu hiện có và các quốc gia có dữ liệu hiện có hạn chế. Chúng tôi làm việc cùng với các đối tác an toàn đường bộ khác để đảm bảo phương pháp tiếp cận hệ thống an toàn toàn diện được xem xét. Chúng tôi làm việc với tất cả các đối tác có thể giúp tạo ra một thế giới không có những con đường có rủi ro cao.

 

 

Các công cụ và kỹ thuật chính của chúng tôi được gọi là 'bốn giao thức iRAP'. Tìm hiểu thêm về chúng dưới đây.

Xếp hạng sao

Xếp hạng sao dựa trên dữ liệu kiểm tra đường và cung cấp một thước đo đơn giản và khách quan về mức độ an toàn được 'tích hợp sẵn' trên đường dành cho người ngồi trên xe, người đi xe máy, xe đạp và người đi bộ.

Đường 5 sao là an toàn nhất trong khi đường 1 sao kém an toàn nhất.

Nói một cách tổng thể, mỗi xếp hạng sao tăng thêm dẫn đến giảm một nửa chi phí tai nạn về số người thiệt mạng và bị thương nặng.

Quan trọng là, Xếp hạng sao có thể được hoàn thành mà không cần tham chiếu đến dữ liệu sự cố chi tiết, dữ liệu này thường không có sẵn ở các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình.

Nhấp vào các yếu tố khác nhau để khám phá quy trình Xếp hạng theo sao:

Road Survey Road Design Road Coding Data Preperation Processing Star Ratings Investment Plan Design Refined Image Map

Tất cả dữ liệu khảo sát đường iRAP được thu thập trên khắp thế giới, được xử lý thông qua ViDA, cơ sở dữ liệu trung tâm của chúng tôi.

Nó dễ sử dụng và chứa các kết quả từ hơn 1.000.000 km đánh giá đường. Bạn có thể sử dụng nó để tạo Xếp hạng sao tiết kiệm và Kế hoạch đầu tư vào con đường an toàn hơn. Một trong những điều tuyệt vời về ViDA là nó sử dụng 'con sâu rủi ro' để phân đoạn đường thành các mức độ rủi ro khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhắm mục tiêu đầu tư để mang lại lợi nhuận lớn nhất cho những người được cứu sống và ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng.

Chúng tôi liên tục cập nhật ViDA để làm cho nó trở nên linh hoạt và dễ sử dụng hơn nữa.

Bạn có thể đăng ký để sử dụng ViDA miễn phí.

Kế hoạch đầu tư

iRAP xem xét hơn 90 phương án cải tạo đường đã được chứng minh để tạo ra các Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn (SRIP) hợp lý và hợp lý về mặt kinh tế, nhằm cải thiện Xếp hạng Sao của con đường và sẽ cứu sống.

Dưới đây là ba ví dụ về các biện pháp đối phó đã được xác định cho khoảng 300 km đường ở Cộng hòa Dominica. Nhấp vào từng biện pháp đối phó để xem một bản đồ tương tác về nơi chúng có thể được sử dụng và số người chết và thương tích nghiêm trọng mà chúng có thể ngăn ngừa.

Vì mỗi con đường - và cộng đồng mà nó phục vụ - là duy nhất, nên mọi Kế hoạch Đầu tư Con đường An toàn hơn đều khác nhau. Bằng cách đánh giá và tối ưu hóa 90 thuộc tính chính phổ biến cho tất cả các con đường, chúng tôi đi đến một kế hoạch cấp mạng lưới rõ ràng sẽ tối đa hóa số người được cứu trên mỗi đơn vị đầu tư dựa trên những người sử dụng đường trên mạng lưới đường đó.

Các kế hoạch đầu tư có tính đến các đặc điểm đường xá hiện có, tốc độ và lưu lượng giao thông, các trường hợp tử vong và thương tật dự kiến trước và sau khi điều trị, hệ thống phương pháp điều trị, lợi ích kinh tế dự kiến khi đầu tư vào phương pháp điều trị đó, tỷ lệ lợi ích trên chi phí và Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ. Bằng cách này, chủ sở hữu con đường có thể đánh giá đầy đủ về trường hợp kinh doanh đầu tư và tin tưởng rằng các biện pháp can thiệp sẽ mang lại kết quả.

Các kế hoạch đầu tư do người dùng xác định cũng có thể được phát triển và các đối tác quản lý đường bộ trên toàn thế giới đang phát triển các bộ kích hoạt biện pháp đối phó riêng để phù hợp với các ưu tiên đầu tư và cấu trúc thể chế của họ (ví dụ: bộ kích hoạt hệ thống an toàn, mô-đun quản lý tốc độ, chương trình bảo trì).

Các kế hoạch của chúng tôi nhằm mục đích làm cho các con đường trở nên an toàn hơn cho tất cả các nhóm người sử dụng đường bộ và cung cấp điểm khởi đầu để điều tra chi tiết và đặc tả về việc nâng cấp đường tại một địa điểm. Cuối cùng, chúng tôi muốn xem tất cả các con đường dành cho tất cả các nhóm người tham gia giao thông được nâng cấp hoặc quản lý tốc độ một cách thích hợp để mang lại một hành trình 3 sao hoặc tốt hơn cho tất cả mọi người.  (Tìm hiểu thêm ở đây về 3 sao trở lên.)

Lập bản đồ rủi ro sự cố

Tại các khu vực có sẵn dữ liệu chi tiết về tai nạn, các đối tác của iRAP tạo ra Bản đồ rủi ro va chạm được mã hóa màu đại diện cho số người chết và số người bị thương thực tế trên mạng lưới đường bộ.

Bản đồ rủi ro va chạm nắm bắt được rủi ro tổng hợp phát sinh từ sự tương tác của người sử dụng đường, phương tiện và môi trường đường. Các bản đồ cung cấp cái nhìn khách quan trong nháy mắt về nơi mọi người đang chết và nơi nguy cơ tai nạn của họ là lớn nhất.

Bản đồ Rủi ro Tai nạn là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà hoạch định chính sách an toàn đường bộ, các chuyên gia và những người ủng hộ. Bản đồ rủi ro tai nạn có thể giúp cung cấp thông tin về các ưu tiên trên tất cả các trụ cột của hành động an toàn đường bộ (quản lý, cơ sở hạ tầng, phương tiện, người đi đường và chăm sóc sau tai nạn). Chúng bao gồm các cách thể hiện tiêu chuẩn và điểm chuẩn:

  • tai nạn mỗi km hoặc dặm
  • tai nạn trên mỗi km hoặc dặm đã đi
  • số vụ tai nạn cho mỗi nhóm người sử dụng đường, loại sự cố hoặc các chỉ số khác
  • chi phí tai nạn trên mỗi chiều dài hoặc quãng đường đã đi

Theo dõi hiệu suất

Phân bổ tỷ lệ rủi ro 2012-2014

Môi trường đường xá - và các cộng đồng mà chúng phục vụ - liên tục chuyển đổi. Thay đổi mô hình hoạt động kinh tế, lưu lượng giao thông, mật độ và ranh giới đô thị, đầu tư đường xá và hao mòn / sử dụng sai cơ sở hạ tầng có thể có nghĩa là hiệu suất có thể thay đổi theo thời gian.

Thông thường lập bản đồ rủi ro hoặc là đánh giá sao của một mạng lưới có thể cung cấp những hiểu biết độc đáo và minh bạch về sự thành công của tất cả các hoạt động đầu tư an toàn đường bộ. Cải thiện hiệu suất có thể được tôn vinh khi mạng sống được cứu. Các xu hướng về hiệu suất có thể được theo dõi và thực hiện hành động sớm để giải quyết các vấn đề mới và các con đường có rủi ro cao liên tục.

Các bản đồ rủi ro được cập nhật thường xuyên đã được một số quốc gia sử dụng hiệu quả (xem ví dụ của Vương quốc Anh). Nếu dữ liệu sự cố và bản đồ rủi ro không thể thực hiện được, thì việc đánh giá lại Xếp hạng sao được thực hiện 3-5 năm một lần có thể là một công cụ theo dõi hiệu suất mạnh mẽ.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) LÀ PHÍ ĐÃ ĐĂNG KÝ
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalagar Square, London, WC2N 5DS
GET IN TOUCH │ Europe │ Africa │ Asia Pacific │ Latin America and Caribbean │ North America

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này