Chọn trang

Đánh giá iRAP là một cách tiếp cận được quốc tế công nhận để quản lý rủi ro an toàn giao thông đường bộ và cứu người. Bằng cách tham gia khóa đào tạo iRAP, bạn và nhóm của bạn sẽ xây dựng kiến thức về rủi ro cơ sở hạ tầng và phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện các đánh giá iRAP. 

Tìm kiếm các giải pháp đào tạo phù hợp cho bạn bên dưới, hoặc liên hệ với Điều phối viên Đào tạo và Công nhận của iRAP Alessandra Françóia ([email protected]) để biết thêm thông tin.

Tìm hiểu thêm thông tin về Dịch vụ ĐÀO TẠO tại đây và trên của chúng tôi Dịch vụ ACCREDITATION tại đây.

Bạn muốn biết những người tham gia nghĩ gì về một số hội thảo trên web về đào tạo trực tuyến của chúng tôi? Truy cập trang đánh giá phản hồi về đào tạo của chúng tôi

Đăng ký bản tin điện tử Năng lực xây dựng MỚI của chúng tôi tại đây

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt