Chọn trang

Chúng tôi đang di chuyển! iRAP hiện đang trong quá trình chuyển tất cả các khóa học của chúng tôi sang Moodle, Hệ thống quản lý học tập trực tuyến mới nhằm cải thiện trải nghiệm và kết quả học tập của mọi người.

iRAP có sẵn 21 khóa học trực tuyến để bạn theo học. Trong hai năm qua, các khóa học này đã được cung cấp thông qua Hệ thống Quản lý Học tập được gọi là Schoology. Tuy nhiên, với nhu cầu và sự phát triển không ngừng đối với các khóa học của chúng tôi và sự quan tâm đến phương pháp iRAP, chúng tôi đã quyết định cải thiện dịch vụ của mình cho những người tham gia khóa học của chúng tôi.

Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ chuyển tất cả các khóa học của mình sang Moodle. Chúng tôi đã có 12 khóa học được thiết lập trong nền tảng mới và dự định sẽ có tất cả các khóa học ở đó vào cuối tháng 3 năm 2021.

Các tính năng mới bao gồm:

  • tất cả những người tham gia khóa học sẽ có khu vực hồ sơ riêng của họ với các nguồn tài nguyên, điểm, chứng chỉ và phản hồi từ người đánh giá của chúng tôi.
  • người đăng ký sẽ được đăng ký tự động và sẽ nhận được các cập nhật và thông báo về quá trình khóa học của họ.
Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!