Chọn trang

Ngân hàng Thế giới gần đây đã công bố 3 biểu hiện quan tâm liên quan đến kỹ thuật an toàn đường bộ và công việc iRAP.

Nhấp vào liên kết bên dưới để biết thêm thông tin hoặc truy cập Hệ thống eConsultant2 của Nhóm Ngân hàng Thế giới 

  1. Phân tích và báo cáo iRAP cho 4.000 km ở Philippines.
  2. Phân tích khoảng cách an toàn đường bộ cho Ukraine.
  3. Các hoạt động an toàn ở Ghana bao gồm 750 km đường cơ sở iRAP và đánh giá thiết kế.
Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!