Chọn trang

ĐĂNG KÝ BÂY GIỜ - Loạt bài này hiện có sẵn dưới dạng một loạt video trực tuyến, nơi người tham gia có thể học theo tốc độ của riêng họ. Bạn có thể đăng ký ở đây đến tham dự

Nhận các yếu tố cần thiết cho đường và thiết kế STAR RATING để đảm bảo an toàn 

Liên hợp quốc (UN) đã thông qua các mục tiêu bao gồm Xếp hạng sao. Đánh giá iRAP là một cách tiếp cận được quốc tế công nhận để quản lý rủi ro an toàn đường bộ và cứu người và các cơ quan đường bộ ở hơn 90 quốc gia đã sử dụng đánh giá iRAP.

Để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các bài đánh giá Sao, iRAP đã tạo một chuỗi video đào tạo cụ thể. Cơ bản Xếp hạng sao iRAP là một chuỗi năm video được ghi lại sau chuỗi hội thảo trên web được phát vào tháng 12 năm 2018.

Khóa học bao gồm 5 học phần với các chủ đề sau:

  • Giới thiệu về iRAP, an toàn đường bộ toàn cầu và 'hệ thống an toàn';
  • Cách lập kế hoạch và thực hiện khảo sát đường iRAP;
  • Cách lập kế hoạch và thực hiện mã hóa thuộc tính đường iRAP;
  • Cách sử dụng phần mềm trực tuyến của iRAP, ViDA, để tạo Xếp hạng Sao và Kế hoạch Đầu tư Đường An toàn hơn (SRIP);
  • Cách iRAP có thể được sử dụng để thiết kế Star Rate;
  • Hoạt động khảo sát thực tế, viết mã và Xếp hạng sao.

Mỗi học phần có một bài tập và chứng chỉ được bao gồm khi hoàn thành thành công toàn bộ khóa học.

Học phí: 200 USD / người.

Khóa học này cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Nga và Việt Nam.

Bằng cách tham gia khóa đào tạo này, sinh viên sẽ xây dựng kiến thức về rủi ro cơ sở hạ tầng và phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện các đánh giá iRAP.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) LÀ TỪ THIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI TRẠNG THÁI TƯ VẤN CỦA UN ECOSOC
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!