Chọn trang

EuroRAP hiện đang tìm kiếm một Giám đốc Dự án, Cán bộ Dự án và Kỹ sư An toàn Đường bộ có mong muốn cứu người trên những con đường an toàn hơn ở châu Âu và đặc biệt trong một dự án an toàn cơ sở hạ tầng đường bộ 12 quốc gia ở khu vực Danube.

Mô tả công việc được liệt kê bên dưới, hạn nộp hồ sơ là 11 tháng 5 12:00 CET

Thông tin bổ sung có thể được yêu cầu cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2018 - nhấp vào từng mô tả để biết thêm chi tiết liên hệ.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!