Chọn trang

Tải xuống

Bảng tính Microsoft Excel này có thể được sử dụng làm mẫu để thu thập Dữ liệu hỗ trợ cho xếp hạng Sao và phân tích kế hoạch đầu tư Đường an toàn hơn. Nó nên được sử dụng cùng với SXếp hạng tar và Kế hoạch đầu tư: Phân tích dữ liệu và thông số kỹ thuật báo cáo.
Nhấp vào biểu tượng tệp ở trên để tải tệp xuống.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!