Chọn trang

Tải xuống

Đặc điểm kỹ thuật này liệt kê các thuộc tính và danh mục đường cần thiết để tạo tệp có thể được tải lên phần mềm iRAP để xử lý. Thông số kỹ thuật nên được đọc cùng với Hướng dẫn sử dụng mã hóa xếp hạng sao.
Nhấp vào biểu tượng tệp ở trên để tải tệp xuống.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!