Chọn trang

Tải xuống

Điều khoản Tham chiếu (TOR) tiêu chuẩn này được thiết kế để hỗ trợ những người muốn thực hiện hoặc mua sắm các hoạt động đặc tả iRAP. Nó có thể được sử dụng làm cơ sở của kế hoạch dự án và / hoặc trong quá trình thu hút các nhà tư vấn để cung cấp dịch vụ.

Nhấp vào biểu tượng tệp ở trên để tải tệp xuống.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!